Primitci studenata ostvareni putem studentskog servisa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2020
Članak:
Primitci studenata ostvareni putem studentskog servisa
Stranica:
146.
Autor/i:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Djelatnost zapošljavanja podrazumijeva i posredovanje za obavljanje poslova i usluga učenika i studenata bez zasnivanja radnog odnosa. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost mogu zapošljavati učenike i studente na redovitom i izvanrednom školovanju na srednjim, višim, visokim školama, fakultetima putem ovlaštenih posrednika.
      Napominjemo da u praksi poduzetnici s učenicima i studentima mogu sklapati ugovor o djelu odnosno autorskom honoraru bez posrednika, a tada se isplaćeni primitci oporezuju na način propisan za drugi dohodak od prve obavljene isplate.

  1. Uvod
  2. Utvrđivanje primitka za rad putem studenske ili učeničke udruge i korištenje osobnog odbitka
  3. Primitci putem posrednika koji su veći od 63.000 kn
  4. Utjecaj visine primitaka na priznavanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanih članova
Hashtags:
#Dohodak, #Porezi, #Studenti, #StudentServis, #StudentskiUgovori, #UzdržavaniČlan