Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Snimka webinara
Aktualnosti kod obračuna plaće i ostalih primitaka, trajanje 235 min
Četvrtak, 09.05.2024.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

rrif - 3.2024, str. 25
Računovodstvo nagrade za dobro obavljenu uslugu – napojnice
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Korisnik usluga može dobro nagraditi obavljenu uslugu ostavljanjem napojnice pružatelju usluge Od 1 siječnja ove godine u poreznom je sustavu ...

Snimka webinara
Obračun plaće, neoporezivi primitci i ostali dohodci, trajanje 150 min
Petak, 12.01.2024.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 26.10.2023.

Objavljen je broj 11 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za studeni 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Kamo ide ...

rrif - 9.2023, str. 202
Zdravstveno osiguranje članova obitelji stranih radnika
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.

Ako državljanin države članice ugovorne ili treće zemlje radi u RH obvezan je zdravstveno se osigurati u RH Time on ...

rrif - 9.2023, str. 133
Praksa učenika i studenata u 2023./24. godini
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Učenici strukovnih škola ali i studenti obvezni su odraditi praktičnu nastavu kao dio nastavnog programa Provedbu prakse omogućavaju im obrtnici ...

rrif - 9.2023, str. 126
Primitci studenata ostvareni putem studentskog servisa
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost mogu zapošljavati učenike i studente na redovnom i izvanrednom školovanju na srednjim ...

rrif - 5.2023, str. 174
Novosti u sustavu obveznoga zdravstvenog osiguranja
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju objavljenom u Nar nov br 33 od 24 ožujka 2023 ...

rrif - 2.2023, str. 108
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2022. godinu
Autori: Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Sandra PEZO , dipl. oec.

Plaćanje poreza na dohodak tijekom godine smatra se uplatom predujma poreza na dohodak Godišnju obvezu poreza na dohodak utvrđuje Porezna ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.10.2022.

Objavljen je broj 11 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za studeni 2022 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Bolja budućnost ...

Snimka webinara
Aktualnosti kod obračuna plaće i drugih dohodaka, trajanje 227 min
Utorak, 11.10.2022.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

rrif - 9.2022, str. 126
Isplate učenicima i studentima na praksi
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Učenici strukovnih škola ali i studenti obvezni su odraditi praktičnu nastavu kao dio nastavnog programa Provedbu prakse omogućavaju im obrtnici ...

rrif - 9.2022, str. 117
Stipendije i potpore za školovanje
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Stipendije ne ulaze u cenzus na temelju kojeg poslodavci mogu koristiti osobni odbitak te predstavljaju oblik novčane pomoći koji se ...

rrif - 8.2022, str. 141
Fiskalizacija – pitanja i odgovori
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Fiskalizacija je neizostavni dio svakodnevnog poslovanja poduzetnika Riječ je o obveznicima poreza na dobitak i poreza na dohodak čija djelatnost ...

pip - 7.2022, str. 64
Socijalno poticajna stanogradnja izvan urbanih područja
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

U nizu mjera i aktivnosti demografske obnove u Hrvatskoj kojima se pokušava zaustaviti slobodan pad u broju stanovnika Hrvatske i ...

rrif - 12.2021, str. 258
Zdravstvena zaštita obitelji radnika iz BiH
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.

Ako državljanin Bosne i Hercegovine radi u RH obvezan je zdravstveno se osigurati u RH Time on stječe punu zdravstvenu ...

rrif - 9.2021, str. 86
Isplate učenicima i studentima na praksi
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Učenici strukovnih škola ali i studenti obvezni su odraditi praktičnu nastavu kao dio nastavnog programa Provedbu prakse omogućavaju im obrtnici ...

Vijesti
Rad učenika i studenata
Srijeda, 01.09.2021.

Kako postupiti ako učenik ili student žele odraditi praktičnu nastavu kao dio svog nastavnog programa u društvu obrtu ustanovi Za ...

Vijesti
Osobni odbitak studenta koji se zapošljava
Četvrtak, 27.05.2021.

Primitci studenata za rad preko studentskih udruga ne oporezuju se do svote od 63 000 00 kn 15 000 00 ...

Vijesti
Nove oznake osobnih primanja u primjeni od 1. ožujka 2021.
Ponedjeljak, 01.03.2021.

U dokumentu Jedinstveni pregledu osnovnih modela poziva na broj uz model HR69 ažuriran je Šifarnik vrste osobnih primanja ostalih i ...

Vijesti
Proširen je broj neoporezivih primitaka zaštićenih od ovrhe
Nedjelja, 29.11.2020.

Od 28 studenoga 2020 godine stupanjem na snagu zadnjih novela Ovršnog zakona OZ po prvi put se na zaštićeni račun ...

rrif - 11.2020, str. 146
Primitci studenata ostvareni putem studentskog servisa
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Djelatnost zapošljavanja podrazumijeva i posredovanje za obavljanje poslova i usluga učenika i studenata bez zasnivanja radnog odnosa Pravne i ...

rrif - 10.2020, str. 98
Isplata stipendija i potpora za školovanje
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Stipendije su oblik novčane pomoći koji se dodjeljuje pojedincima za potrebe njihova obrazovanja Mogu se dodjeljivati radi određenoga akademskog ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.08.2020.

Objavljen je broj 9 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za rujan 2020 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Nadaj se ...

Pitanja i odgovori
Obavljanje studentskih poslova i evidencije
Petak, 24.07.2020.

Treba li i na koji način poslodavac kao naručitelj posla evidentirati sate koje student provede obavljajući poslove predviđene ugovorom ...

pip - 7.2020, str. 124
Odgovori na pitanja pretplatnika

Zakupnina za vrijeme nemogućnosti rada zbog pandemije bolesti COVID 19 Poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra se ...

rrif - 7.2020, str. 44
Studentski ugovori i naknade mobiliziranih osoba
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva razmatraju knjiženja u vezi s posredovanjem pri zapošljavanju studenta s motrišta posrednika te ...

rrif - 4.2020, str. 155
Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja – Japan
Autori: Andreja SERTIĆ TOMIČEK , univ. spec. oec.
Dalibor LEGAC , dipl. iur.
Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.

Od 1 siječnja 2020 godine u Republici Hrvatskoj primjenjuje se Ugovor između Republike Hrvatske i Japana o uklanjanju dvostrukog ...

pip - 2.2020, str. 61
Što novoga za studente donosi novela Zakona o obavljanju studentskih poslova
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku daje prikaz novele propisa kojim se uređuje obavljanje studentskih poslova u nas Zakona o izmjeni Zakona ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.01.2020.

Objavljen je broj 2 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za veljaču 2020 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Prilog ovom ...

Mišljenja
Neprofitne organizacije - smjernice
Petak, 10.01.2020, 410-01/20-01/82

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Posebne evidencije – predmet upisa u te evidencije
Ponedjeljak, 16.09.2019.

Tko i što se upisuje u posebne evidencije?

Knjiga
Production controlling in the Digital Age
03.09.2019

U prodaji je knjiga Production controlling in the Digital Age u izdanju Ekonomskog fakulteta u Rijeci autora Neda Vitezić i ...

Naslovnica knjige: Production controlling in the Digital Age
rrif - 2.2019, str. 131
(Ne)oporezive stipendije i potpore
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Roditelji čija djeca primaju stipendiju nagrade za izvrsnost ili potporu za školovanje do 15 godine života djeteta neovisno o ...

Pitanja i odgovori
Zaštita na radu i poslovi zaštite na radu
Utorak, 15.01.2019.

Nedavno smo osnovali jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću u kojemu za sada zapošljavamo samo dva radnika Moramo li unatoč tome ...

Mišljenja
Neprofitna organizacija - oporezivanje gospodarske djelatnosti
Srijeda, 19.12.2018, 410-19/18-02/236

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Rad izvanrednih studenata
Ponedjeljak, 17.12.2018.

Može li se, i pod kojim uvjetima, s izvanrednim studentom ugovoriti obavljanje studentskih poslova?

rrif - 12.2018, str. 230
Rad studenata prema novom Zakonu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Početkom studenoga ove godine stupio je na snagu Zakon o obavljanju studentskih poslova O tome što novo unosi taj ...

pip - 12.2018, str. 120
Odgovori na pitanja pretplatnika

Radno vrijeme prodajnih objekata Društvo s ograničenom odgovornošću koje obavlja registriranu djelatnost trgovine trgovac može promijeniti radno vrijeme svojega ...

pip - 12.2018, str. 65
Novi Zakon o studenskom radu
Autor: Dražen Opalić , struč.spec.oec.

U nastavku članka opisuju se osnovne postavke Zakona o obavljanju studenskih poslova koji je stupio na snagu početkom studenoga 2018 ...

Pitanja i odgovori
Rokovi za čuvanje dokumentacije koja sadržava osobne podatke
Četvrtak, 13.09.2018.

Koliko dugo možemo odnosno moramo čuvati dokumentaciju financijsku računovodstvenu i drugu koja sadržava osobne podatke u skladu s odredbama Uredbe ...

Mišljenja
Prijava ozljede na radu studenta
Petak, 07.09.2018, 115-01/18-01/44

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

rrif - 9.2018, str. 95
Dodjela stipendija i potpora za školovanje učenicima i studentima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Prema poreznim propisima stipendije se pod određenim uvjetima mogu dodijeliti bez obveze oporezivanja ali u nekim slučajevima samo do ...

Mišljenja
Isplata uskrsnice
Petak, 06.04.2018, 410-01/18-01/771

Davatelj: Porezna uprava

Knjiga
Financijski menadžment
23.03.2018

Knjiga Financijski menadžment koristi se kao udžbenik na prediplomskim diplomskim i poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Splitu te poslijediplomskim studijima ...

Naslovnica knjige: Financijski menadžment
Mišljenja
Organizacija izvanučioničke nastave i propisi
Petak, 19.01.2018, 602-01/18-01/00039

Davatelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Knjiga
Računovodstvo neprofitnih organizacija
14.06.2017

U knjizi su obrađena sva važna pitanja u području računovodstva neprofitnih organizacija te je dan niz predložaka raznih akata i ...

Naslovnica knjige: Računovodstvo neprofitnih organizacija
Mišljenja
Oporezivanje primitaka učenika i studenata
Petak, 05.05.2017, 410-01/17-01/946

Davatelj: Porezna uprava

pip - 5.2017, str. 89
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

I Porez na dodanu vrijednost Neresorbirajući kirurški konac primjena stope PDV a od 5 Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada ...