Nagrade za božićne blagdane i osnovica za plaću – javni sektor

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2020
Članak:
Nagrade za božićne blagdane i osnovica za plaću – javni sektor
Stranica:
98.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      Pregovarački timovi Vlade RH, s jedne strane, i pregovarački timovi reprezentativni sindikata državnih i javnih službi, s druge strane, potvrdili su 13. studenoga 2020. prije sklopljeni dogovor o isplati nagrade za božićne blagdane za 2020. u svoti od 1.500,00 kuna, dara u prigodi blagdana Svetog Nikole za 2020. godinu s u svoti od 600,00 kuna te povećanju osnovice za obračun plaće za razdoblje obračuna od 1. siječnja 2021. godine za dodatnih 2 %. U nastavku članka podsjećamo na prethodne pregovore između Vlade RH i reprezentativnih sindikata državnih i javnih službi te na način isplate nagrade za božićne blagdane.

  1. Uvod
  2. Pregovori o visini osnovice i materijalnih prava za 2020. godinu
  3. Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju iz prosinca 2019. godine
  4. Sporazum o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike
  5. Pregovori za sklapanje dopuna Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnom ugovor za državne službenike i namještenike iz svibnja 2020.
  6. Pregovori za sklapanje dopuna Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (listopad 2020. godine)
  7. Način isplate nagrade i porezni tretman nagrade za božićne blagdane
  8. Umjesto zaključka
Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo