Promjene u sustavu lokalne i područne (regionalne) samouprave

Časopis: Pravo i porezi - 1.2021
Članak:
Promjene u sustavu lokalne i područne (regionalne) samouprave
Stranica:
30.
Autor/i:
Autor: Anita MARKIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

Imajući u vidu najšire značenje te dalekosežnost sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave RH, svaka njegova promjena zanimljiva je najširoj javnosti i nadasve aktualna. U članku se stoga donosi prikaz značajnih promjena u njezinu sustavu, koje su sadržane u ZID-u Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi donesenom u prosincu 2020. godine i kratak prateći komentar.

  1. Uvod
  2. Pregled izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
  3. Umjesto zaključka
Hashtags:
#JediniceLokalneIPodručneSamouprave, #Pravo, #UpravnoPravo