Dozvola za boravak i rad na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Časopis: Pravo i porezi - 3.2021
Članak:
Dozvola za boravak i rad na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Stranica:
29.
Autor/i:
Hana VELAJ, mag. iur.
Sažetak:

Novim Zakonom o strancima ukinuta je godišnja kvota za zapošljavanje državljana trećih zemalja te je umjesto toga uveden sustav u kojemu zapošljavanje državljana trećih zemalja ovisi o mišljenju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U ovom broju časopisa „Pravo i porezi“ stoga se iznosi postupak i pretpostavke za izdavanje dozvola za boravak i rad na temelju mišljenja HZZ-a dok će o dozvolama za boravak i rad bez provedbe testa tržišta rada i mišljenja HZZ-a te potvrdama o prijavi rada biti više govora u sljedećem broju.

  1. Uvod
  2. Rad državljana trećih zemalja u RH
  3. Dozvola za boravka i rad
  4. Dozvola za boravak i rad na temelju mišljenja HZZ-a
  5. Dugotrajna viza
Hashtags:
#DozvolaZaBoravakIRad, #DržavljaniTrećihDržava, #Pravo, #RadneDozvole, #RadnoPravo