Produžetak mjera za očuvanje radnih mjesta za ožujak 2021. godine

Časopis: Pravo i porezi - 3.2021
Članak:
Produžetak mjera za očuvanje radnih mjesta za ožujak 2021. godine
Stranica:
38.
Autor/i:
Dražen OPALIĆ , struč. spec. oec.
Dragan JELIĆ , univ. spec. oec.
Sažetak:

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavio je nove potpore za očuvanje radnih mjesta za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka 2021. godine. Nove potpore u najvećem su dijelu slične potporama koje su se isplaćivale za siječanj i veljaču 2021. godine, o čemu detaljnije autori pišu u nastavku članka.

  1. Sektori koji mogu ostvariti pravo na potporu
  2. Uvjeti za ostvarivanje potpore i visina potpore
  3. Obuhvat prihvatljivih radnika i poslodavaca za potporu
  4. Kriteriji pada prihoda / primitaka
  5. Predaja zahtjeva za potporu
Hashtags:
#HZZ, #OčuvanjeRadnihMjesta, #Pravo, #RadnoPravo