Nabava i prodaja nekretnina u obrtničkoj djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2021
Članak:
Nabava i prodaja nekretnina u obrtničkoj djelatnosti
Stranica:
157.
Autor/i:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Obveznici poreza na dohodak, obrtnici i slobodna zanimanja mogu od različitih dobavljača nabavljati nekretnine kao dugotrajnu imovinu za obavljanje djelatnosti. Primjerice, to mogu biti drugi poduzetnici – obveznici PDV-a, odnosno društva, i drugi obrtnici, slobodna zanimanja ili građani. Uobičajeno je također da obrtnici unose i vlastitu imovinu - nekretninu - u imovinu obrta. Hoće li prodaja nabavljene dugotrajne imovine biti oporeziva PDV-om ili porezom na promet nekretnina, ovisi ponajprije o poreznom položaju sudionika u prometu. Na temelju propisa o porezu na dohodak, navedeni prometi svakako utječu i na dohodak samostalne obrtničke djelatnosti.

Hashtags:
#Izuzimanje, #Nekretnine, #ObrazacDI, #Obrtnici, #Ulaganje