Naknada za neiskorišteni godišnji odmor

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2021
Članak:
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
Stranica:
83.
Autor/i:
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:

Autorica u praktikumu na primjeru prikazuje na koji način poslodavac podmiruje obvezu isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor kod prestanka ugovora o radu kada radnik ne može iskoristiti čitavo pravo na godišnji odmor prije prestanka radnog odnosa. U primjeru je obuhvaćen postupak kod utvrđivanja prava na godišnji odmor u danima, utvrđivanje prosječne tromjesečne bruto-plaće, obračun naknade za neiskorišteni godišnji odmor i zadnje plaće te konačno popunjavanje Obrasca JOPPD i obvezne evidencije1 u skladu sa Zakonom o radu (Nar. nov. br., 93/14. – 98/19.; dalje: ZOR)2.

  1. Uvod
  2. Primjer – postupak obračuna naknade za neiskorišteni godišnji odmor
Hashtags:
#GodišnjiOdmor, #NaknadaPlaće, #NeiskorišteniGodišnjiOdmor