Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i JOPPD

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2022
Članak:
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i JOPPD
Stranica:
64.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Ako u slučaju prestanka radnog odnosa radnik nije iskoristio pripadajuće mu dane godišnjeg odmora, poslodavac mu za to treba isplatiti naknadu. Dakle, naknada za neiskorišteni godišnji odmor predstavlja nespornu obvezu poslodavca prema radniku. Ako bi poslodavac uspio omogućiti radniku da prije prestanka ugovora o radu iskoristi preostali pripadajući mu godišnji odmor, ne bi bio obvezan isplatiti radniku tu naknadu. Kako treba utvrditi naknadu te kakav je porezni položaj ove isplate u smislu propisa o porezu na dohodak i porezu na dobitak, pročitajte u nastavku.

  1. Uvodne pripomene
  2. Utvrđivanje broja dana za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu
  3. Visina nadoknade za neiskorišteni godišnji odmor
  4. Porezni položaj isplate nadoknade za neiskorišteni godišnji odmor
  5. Isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor preminulom radniku
  6. Isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor osobi koja se prvi put zapošljava i mladoj osobi
  7. Postupanje kada se naknada za neiskorišteni godišnji odmor ne isplati na vrijeme
Hashtags:
#GodišnjiOdmor, #NaknadaPlaće, #NeiskorišteniGodišnjiOdmor