Utvrđivanje rezidentnosti fizičkih osoba

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2021
Članak:
Utvrđivanje rezidentnosti fizičkih osoba
Stranica:
108.
Autor/i:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Utvrditi rezidentnost neke fizičke osobe može se odnositi i na strance, ali i na tuzemne fizičke osobe. Pri određivanju čija je fizička osoba rezident, treba uzeti u obzir pregled svih poreznih karakteristika svake pojedine osobe. Za građane RH koji ostvaruju svoje dohotke u inozemstvu, od presudne je važnosti utvrditi poreznu rezidentnost radi određivanja u kojoj je državi fizička osoba obvezna prijavljivati sve svoje dohotke, odnosno koja država ima pravo konačnog oporezivanja ostvarenog dohotka bilo gdje u inozemstvu.

U ovom članku pokušavamo približiti navedenu tematiku, pojednostaviti je te objasniti osnovne pojmove koji su bitni za utvrđivanje rezidentnosti fizičke osobe.

  1. Rezidentnost fizičke osobe
  2. Vjerodostojne isprave za utvrđivanje rezidentnosti
  3. Važnost odredaba Općega poreznog zakona za utvrđivanje rezidentnosti
  4. Utvrđivanje rezidentnosti prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  5. Utvrđivanje rezidentnosti kada ne postoji ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Hashtags:
#Nerezidenti, #Rezidenti, #Rezidentnost, #TiskanicaTI, #TiskanicaTU