Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

PrGO - 1.2022, str. 193
Uračunavanje hibridne neusklađenosti u poreznu osnovicu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Odbitak i uključivanje Kad dolazi do hibridnih neusklađenosti Postupanje u slučaju pojave hibridnih neusklađenosti Otklanjanje hibridnih neusklađenosti i iskazivanje ...

rrif - 1.2022, str. 91
Kada fizičke osobe trebaju prijaviti inozemni dohodak u INO-DOH-u
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ukupan svjetski dohodak dohodak od nesamostalnog rada dohotka od samostalne djelatnosti dohotka od imovine i imovinskih prava dohotka od kapitala ...

PrGO - 1.2022, str. 78
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2021. godinu – sastavljanje Obrasca PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Uvod Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak Dokumentacija koja se predaje ...

Snimka webinara
Priprema za godišnji obračun za 2021. i aktualnosti, trajanje 330 min
Utorak, 07.12.2021.

Autor: M.H.

rrif - 11.2021, str. 108
Utvrđivanje rezidentnosti fizičkih osoba
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Utvrditi rezidentnost neke fizičke osobe može se odnositi i na strance ali i na tuzemne fizičke osobe Pri određivanju čija ...

Vijesti
Pravni, socijalni i porezni položaj upućenih radnika na rad u RH
Četvrtak, 07.10.2021.

Upućeni izaslani radnik je radnik koji je u radnom odnosu kod poslodavca sa sjedištem u državi članici EU te državi ...

rrif - 10.2021, str. 74
Pravni, socijalni i porezni položaj upućenih radnika na rad u RH
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Upućeni izaslani radnik na rad u RH je osoba koju je poslodavac koji ima sjedište u drugoj državi privremeno uputio ...

rrif - 9.2021, str. 145
Strana gotovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Poslovanje gotovim novcem u poslovnom je svijetu ograničeno U tuzemnom pravnom okviru poslovanje gotovim novcem uređeno je propisima koji ponekad ...

rrif - 1.2021, str. 120
Obveza dostavljanja obrasca INO-DOH za isplate drugog dohotka nerezidentima
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Izviješće o isplaćenim primitcima nerezidentima podnose samo oni isplatitelji koji su isplatili drugi dohodak nerezidentu na koji iznimno nisu obračunali ...

rrif - 1.2021, str. 109
Kada fizičke osobe trebaju prijaviti inozemni dohodak u INO-DOH-u
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ukupan svjetski dohodak dohodak od nesamostalnog rada dohotka od samostalne djelatnosti dohotka od imovine i imovinskih prava dohotka od kapitala ...

Snimka webinara
Sažetak deviznog sustava RH, trajanje 120 min
Četvrtak, 17.12.2020.

Autor: I.P.

Pitanja i odgovori
Može li se uplaćeni porez po odbitku na teret isplatitelja knjižiti kao porezno priznati rashod
Petak, 18.09.2020.

Trgovačko društvo A d o o sa sjedištem u Zagrebu plaća trgovačkom društvu B sa sjedištem u Pragu naknadu za ...

rrif - 8.2020, str. 137
Porezni položaj drugog dohotka ostvarenog u inozemstvu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Drugim dohotkom smatraju se primitci oporezivi porezom na dohodak koje ostvaruju fizičke osobe a koji nisu plaće ni dohodak ...

Mišljenja
Oporezivanje primitaka člana uprave koji nije u radnom odnosu
Srijeda, 08.07.2020, 410-01/20-01/1475

Davatelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

rrif - 7.2020, str. 124
Sadašnji trenutak deviznog poslovanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Još uvijek su u Republici Hrvatskoj zakonsko sredstvo plaćanja kune a samo u nekim okolnostima to mogu biti i ...

rrif - 1.2020, str. 72
Prijava dohotka od nesamostalnog rada ostvarenog u inozemstvu
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Porezni obveznik rezident Republike Hrvatske obvezan je u skladu s čl 6 Zakona o porezu na dohodak Nar nov ...

rrif - 11.2019, str. 77
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u RH
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Izaslani radnik je osoba koju je poslodavac koji ima sjedište u drugoj državi privremeno uputio na rad kod poslodavca ...

rrif - 10.2019, str. 136
Nadzorna knjiga deviznog poslovanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U hrvatskom deviznom sustavu još se uvijek vode nadzorne knjige One se vode samo za određene skupine kapitalnih poslova ...

Mišljenja
Porezni tretman isplata nagrada športašima – organizator neprofitna organizacija Grand Chess Tour
Ponedjeljak, 16.09.2019, 410-01/19-01/1464

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.

IV krug porezne reforme donosi od sljedeće godine neke promjene u poreznom sustavu Na temelju prijedloga Vlade RH u ...

Mišljenja
Zapošljavanje stručnjaka zaštite na radu
Srijeda, 29.05.2019, 115-01/19-01/17

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

rrif - 4.2019, str. 30
Obračun poreza po odbitku za naknade pravnim osobama u inozemstvo
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U 2019 godini na snazi je Zakon o porezu na dobit Nar nov br 177 04 106 18 koji ...

rrif - 11.2018, str. 83
Obračun plaće prekograničnih radnika – nerezidenata
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Tuzemni poslodavci često a ponajviše u pograničnim područjima zapošljavaju radnike rezidente susjednih nam zemalja Pri isplati dohotka od nesamostalnog ...

rrif - 10.2018, str. 140
Poslovanje stranom gotovinom
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Iako je Republika Hrvatska članica Europske unije njezino su zakonsko sredstvo plaćanja kune Samo u nekim okolnostima to mogu ...

rrif - 9.2018, str. 116
Kada je fizička osoba rezident neke države
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Utvrditi rezidentnost neke fizičke osobe može se odnositi i na strance ali i na tuzemne fizičke osobe Pri određivanju ...

rrif - 6.2018, str. 164
Matična društva i njihove podružnice – devizno motrište
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

Prema deviznim propisima podružnice trgovačkih društava koje se nalaze izvan države sjedišta društva koji ih je osnovalo imaju status ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 4.2018, str. 134
Devizni sažetak
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj su kune S obzirom na to pravila poslovanja sa stranim sredstvima plaćanja uređena ...

rrif - 11.2017, str. 77
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u RH
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Izaslani je radnik osoba koju je poslodavac privremeno uputio na rad kod poslodavca koji ima sjedište u drugoj državi ...

Mišljenja
Porezni tretman nekretnina u RH vlasnice s dvojnim državljanstvom
Srijeda, 20.09.2017, 410-20/17-01/56

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porez na dohodak od nesamostalnog rada i primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s Republikom Slovenijom
Ponedjeljak, 18.09.2017, 410-01/17-01/460

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 9.2017, str. 75
Porezni položaj isplaćenih primitaka iz inozemstva
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

U članku se obrađuje porezni položaj ostvarenih primitaka koje rezidenti Republike Hrvatske ostvaruju iz inozemstva a koji se prema ...

Mišljenja
Porezni tretman primitaka (nagrada i/ili premija) u sustavu natjecanja
Ponedjeljak, 17.07.2017, 410-01/17-01/1508

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 6.2017, str. 161
Porezni položaj dividendi i udjela u dobitku isplaćenih izravno iz inozemstva fizičkim osobama
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Dividende i udjeli u dobitku smatraju se dohotkom od kapitala koji se oporezuje po stopi od 12 uvećanoj za ...

Mišljenja
Porez po odbitku pri isplati dividendi
Utorak, 18.04.2017, 410-01/17-01/878

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 2.2017, str. 278
Evidencija podataka bitnih za oporezivanje fizičkih osoba
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Da bi se poreznom obvezniku ispravno obračunala porezna obveza i da bi se ostvarila prava bitno je da podatci ...

Mišljenja
Reforma poreznog sustava – pitanje: dvostruko oporezivanje inozemnih mirovina
Petak, 02.12.2016, 410-01/16-01-2338

Davatelj: Porezna uprava

pip - 11.2016, str. 90
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

II Porez na promet nekretnina Unos nekretnine u zakladu III Porez na dohodak Uputa upitnici za utvrđivanje rezidentnosti temeljem odredbi ...

rrif - 11.2016, str. 101
Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak iz inozemstva
Autor: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Iva ULJANIĆ, dipl. oec.

Poseban postupak utvrđivanja godišnje obveze poreza na dohodak prvi je puta primijenjen za 2015 godinu Nakon uvođenja obveznih izvješća ...

rrif - 11.2016, str. 94
Oporezivanje dividendi i udjela u dobitku isplaćenih iz inozemstva fizičkim osobama
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Dividende i udjeli u dobitku koji se fizičkim osobama rezidentima isplaćuju iz inozemstva podliježu oporezivanju u Hrvatskoj ako ugovorom ...

Mišljenja
Porezni tretman dohotka ostvarenog u inozemstvu
Ponedjeljak, 05.09.2016, 910-01/16-01/217

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 9.2016, str. 151
Rezidentnost fizičkih osoba
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Radi potrebe oporezivanja potrebno je utvrditi rezidentnost fizičke osobe koja ostvaruje oporezive primitke Nekad je utvrđivanje rezidentnosti jednostavno no ...

Mišljenja
Oporezivanje inozemnih mirovina
Ponedjeljak, 01.08.2016, 410-01/16-01/1321

Davatelj: Porezna uprava