Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2022. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2022
Članak:
Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2022. godinu
Stranica:
175.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

U 2022. godini osnovice na koje se obračunavaju i plaćaju doprinosi određuju se prema prosječno isplaćenoj bruto-plaći po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u RH u razdoblju siječanj – kolovoz 2021. godine. Prema objavi Državnog zavoda za statistiku prosječna plaća isplaćena u navedenom razdoblju je 9.537,00 kn. Primjenom koeficijenata objavljenih u Zakonu o doprinosima, prema toj plaći izračunane su osnovice za sve obvezne osiguranike u RH po svima osnovama osiguranja. Početak primjene novih osnovica je siječanj, s dospijećem uplate doprinosa u veljači 2022. godine.

  1. Osnovice za plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja za obrtnike i slobodna zanimanja u 2022. godini
  2. Mogućnost odabira veće osnovice za plaćanje doprinosa
  3. Dnevne osnovice za plaćanje posebnog doprinosa za vrijeme službenog putovanja u inozemstvu
  4. Uplatni računi za doprinose obrtnika i ostalih samostalnih zanimanja
  5. Iskazivanje doprinosa na obrascima JOPPD obrtnika i samostalnih zanimanja
  6. Primjeri iskazivanja podataka o doprinosima u obrascima JOPPD
Hashtags:
#Doprinosi, #MirovanjeDoprinosa, #Obrtnici, #ObrtništvoSlobodnaZanimanja