Utvrđivanje obveze za PDV kod obrtnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2023
Članak:
Utvrđivanje obveze za PDV kod obrtnika
Stranica:
149.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost (obveznici poreza na dohodak: obrtnici, slobodna zanimanja, poljoprivrednici – „dohodaši”), koji poreznu obvezu utvrđuju putem poslovnih knjiga, utvrđuju obvezu poreza na dodanu vrijednost prema naplaćenim naknadama, a pretporez mogu odbiti na osnovi računa plaćenih dobavljačima. Dakle, s motrišta utvrđivanja obveze za PDV i odbitka pretporeza, primjenjuju načelo naplaćene naknade. O tome pišemo u ovom članku.

  1. Porezni obveznik u sustavu poreza na dohodak – obveznik PDV-a
  2. Obračun PDV-a kod obrtnika prema naplaćenim naknadama
  3. Slučajevi kada se kod „dohodaša“ pri utvrđivanju obveze za PDV ne primjenjuje obračun prema naplaćenoj naknadi
  4. Računi obveznika poreza na dohodak u sustavu PDV-a
  5. Evidentiranje obveze za PDV
Hashtags:
#NaplaćeneNaknade, #Obrtnici, #PDV