Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Sudska praksa
Reprezentativnost sindikata
Ponedjeljak, 15.03.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.10.2020.

Objavljen je broj 11 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za studeni 2020 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Što su ...

Sudska praksa
Kolektivni radni spor
Ponedjeljak, 17.02.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 5.2019, str. 55
Pravo slobode udruživanja
Autor: Doc. dr. sc. Dragan Zlatović

Autor u članku objašnjava štrajk radnika kroz pravo slobode udruživanja radnika kroz praksu Europskog suda za ljudska prava u vezi ...

Pitanja i odgovori
Predstavnik radnika u organu poslodavca
Ponedjeljak, 15.04.2019.

Kakav i koliki može biti utjecaj predstavnika radnika u organu (tijelu) poslodavca na odluke poslodavca?

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.09.2018.

Objavljen je broj 10 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za listopad 2018 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Uvodnik U ...

Pitanja i odgovori
Štrajk
Srijeda, 09.05.2018.

Može li nereprezentativni sindikat pozvati na štrajk i provesti ga?

pip - 5.2018, str. 99
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Ugovor o zajmu pravo na kamatu Ako sklopljeni ugovor o zajmu ima elemente trgovačkog ugovora zajmoprimac duguje kamate iako ...

pip - 9.2017, str. 133
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Nepuno radno vrijeme i godišnji odmor Nepuno radno vrijeme radnika svako je radno vrijeme kraće od punoga radnog vremena ...

pip - 6.2017, str. 23
Mirenje u kolektivnim radnim sporovima
Autor: Vlatka KOVAČ, dipl. iur.

Pravo na štrajk zajamčeno je pravo Ustavom Republike Hrvatske Nar nov br 56 90 135 97 8 98 113 ...

Pitanja i odgovori
Pravo na štrajk i uloga sindikata
Utorak, 12.07.2016.

Postoji li mogućnost organiziranja i provedbe štrajka bez sindikata?

pip - 7.2016, str. 106
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Menadžerski ugovor Menadžerski ugovor možemo definirati kao dokument odnosno akt slobodne poduzetničke volje obje ugovorne strane kao ugovor o ...

Pitanja i odgovori
Evidencija radnog vremena ustupljenog radnika
Utorak, 10.05.2016.

Tko vodi evidenciju radnog vremena za ustupljene radnike putem agencije za privremeno zapošljavanje?

Mišljenja
Uputa za provedbu postupka provoza Unije i zajedničkog provoznog postupka
Četvrtak, 07.04.2016, 011-02/16-03/6

Davatelj: Carinska uprava

pip - 11.2015, str. 0
Pitanja i odgovori
Autor:

Elektronička prijava ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti Pravilnikom o pravima uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog ...

Sudska praksa
Sudjelovanje u nezakonitom štrajku
Ponedjeljak, 14.09.2015.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 29.01.2014.

Objavljen je broj 2 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za veljaču 2014 Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje Tko je državni ...

rrif - 6.2013, str. 15
Idemo u štrajk - uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 29.05.2013.

Objavljen je broj 6 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za lipanj 2013 Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje uvodnik Idemo u ...

rrif - 1.2013, str. 302
Raspuštanje radničkoga vijeća, sudjelovanje u štrajku i otpremnina – sudska praksa
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku prikazuje za praksu značajna pitanja vezana uz radničko vijeće i njegovo raspuštanje kao i sudjelovanje radnika ...

pip - 1.2013, str. 28
Reprezentativnost za kolektivno pregovaranje
Autor: Doc. dr. sc. Viktor GOTOVAC

Autor u članku prikazuje pravno uređenje kolektivnih pregovora i kolektivnih ugovora u Republici Hrvatskoj a s obzirom na reprezentativnost za ...

rrif - 1.2012, str. 287
Novi Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Autor: Mr. sc. Ivica BABIĆ , dr. med.

Potpisan je novi Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja kojim se kao posebnim granskim kolektivnim ugovorom uređuju prava ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 27.07.2011.

Objavljen je broj 8 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za kolovoz 2011 Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje Uvodnik časopisa Kupnja ...

Pror - 10.2009, str. 32
Kolektivni ugovori, sporazum, odluke
Autor:

U ovom dijelu ovog priloga časopisu Računovodstvo revizija i financije objavljujemo kolektivne ugovore sporazum i odluke kojima se uređuju materijalna ...

pip - 4.2009, str. 31
Uloga i značenje sindikata u hrvatskom radnom pravu
Autor: Mr. sc. Milorad ĆUPURDIJA, dipl. iur.

Prema striktnoj odredbi Zakona o radu radnici imaju pravo bez bilo kakve razlike po svojem slobodnom izboru utemeljiti sindikat te ...

pip - 1.2009, str. 80
Pravna motrišta realizacije prava na štrajk
Autor: Mr. sc. Milorad ĆUPURDIJA, dipl. iur.
Mr. sc. Safet SUBAŠIĆ, dipl. iur.

Što je štrajk kako i kada je nastao kada se javlja i kakve su mu društvene determinante i vrijednosti Na ...

rrif - 5.2008, str. 181
Novi kolektivni ugovor za srednjoškolske ustanove
Autor:

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama Nar nov br 11 08 zaključenje 11 prosinca 2007 između Vlade Republike Hrvatske ...

pip - 9.2007, str. 106
Radno pravo
Autor:

Primjena općih propisa obveznog prava na prestanak ugovora o radu čl 6 ZR a Izvanredni otkaz ugovora o radu čl ...