Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 4.2022, str. 102
Oporezivanje PDV-om usluga prijevoza dobara
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U skladu s propisima o PDV u porezni položaj usluge prijevoza dobara značajno se razlikuje od usluge prijevoza putnika Kod ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište projektiranja nekretnina koje se grade u drugim državama članicama EU-a
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Društvo iz RH obavlja usluge projektiranja za nekretnine koje se nalaze u drugim državama članicama Europske unije dalje EU odnosno ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište izvoza dobara u drugoj zemlji članici EU-a
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Društvo koje je porezni obveznik u Republici Hrvatskoj dalje RH primilo je račun od njemačkoga poreznog obveznika za robu Roba ...

Vijesti
Oporezivanje inozemnih usluga
Četvrtak, 08.07.2021.

Inozemnim uslugama se smatraju usluge koje inozemni porezni obveznici obavljanju hrvatskim poreznim obveznicima ili da hrvatski porezni obveznici obavljaju usluge ...

Pitanja i odgovori
Obračun PDV-a na stjecanje usluga demontaže iz Slovenije
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Porezni obveznik iz RH primio je račun za uslugu demontaže stroja od društva iz Slovenije koji nema valjani PDV identifikacijski ...

rrif - 8.2020, str. 110
Oporezivanje „inozemnih usluga“ (II. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U časopisu br 7 20 str 69 objavljen je članak I dio Pisano je o određivanju poreznog položaja usluga ...

rrif - 7.2020, str. 69
Oporezivanje „inozemnih usluga“ (I. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Iako u poreznim propisima službeno ne nalazimo pojam inozemne usluge smatra se da je riječ o uslugama koje inozemni ...

Pitanja i odgovori
Obvezne napomene u izlaznim računima prema inozemnim poreznim obveznicima
Ponedjeljak, 09.03.2020.

Porezni smo obveznik u sustavu PDV a koji obavlja isporuke dobara i usluga prema poreznim obveznicima unutar Europske unije dalje ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište isporuke dobara s montažom u drugu zemlju članicu EU-a
Utorak, 19.03.2019.

Porezni obveznik iz RH isporučio je stroj za proizvodnju metala s montažom poreznom obvezniku iz Njemačke Kakav je porezni položaj ...

Mišljenja
Pravo građenja
Četvrtak, 12.04.2018, 410-01/18-01/134

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Obračun PDV-a kod usluga posredovanja
Četvrtak, 15.03.2018.

Društvo sa sjedištem u RH koji je porezni obveznik obavlja usluge posredovanja u prodaji na području RH pronalazak novih kupaca ...

Mišljenja
Iznajmljivanja plovila
Ponedjeljak, 22.05.2017, 410-01/17-01/1060

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Obračun PDV-a na stjecanje usluge demontaže iz EU-a
Utorak, 13.09.2016.

Porezni obveznik iz RH primio je račun za uslugu demontaže stroja od društva iz Slovenije koji nema valjani PDV identifikacijski ...

Pitanja i odgovori
Obračun PDV-a na isporuke dobara s montažom
Utorak, 13.09.2016.

Porezni obveznik iz RH primio je račun od poreznog obveznika iz Velike Britanije koji nije u RH registriran za potrebe ...

rrif - 11.2015, str. 127
Oporezivanje usluga prijevoza dobara i putnika PDV-om
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Oporezivanje usluga prijevoza neovisno o tome je li riječ o prijevozu dobara ili usluga uređeno je na drukčiji način od ...

rrif - 10.2015, str. 112
PDV na „inozemne usluge“ (II. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

U časopisu RRiF br 9 15 str 109 objavljen je članak Oporezivanje inozemnih usluga I dio Pisano je o određivanju ...

rrif - 9.2015, str. 95
PDV na „inozemne usluge” (I. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Pojam inozemne usluge nije službeni porezni naziv usluga ne nalazi se i pod tim nazivom nije pojašnjen u Zakonu o ...

Pitanja i odgovori
Kupnja software-a u EU i PDV
Srijeda, 02.10.2013.

Kakav je porezni položaj stjecanja software-a od poreznog obveznika iz EU?

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 27.08.2013.

Objavljen je broj 9 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za rujan 2013 Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje Sada računovođe provode ...