Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Oporezivanje inozemnih usluga
Četvrtak, 08.07.2021.

Inozemnim uslugama se smatraju usluge koje inozemni porezni obveznici obavljanju hrvatskim poreznim obveznicima ili da hrvatski porezni obveznici obavljaju usluge ...

Mišljenja
Prodaja dobara na daljinu unutar Europske unije
Četvrtak, 20.05.2021, 410-19/21-02/137

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 8.2020, str. 110
Oporezivanje „inozemnih usluga“ (II. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U časopisu br 7 20 str 69 objavljen je članak I dio Pisano je o određivanju poreznog položaja usluga ...

rrif - 7.2020, str. 69
Oporezivanje „inozemnih usluga“ (I. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Iako u poreznim propisima službeno ne nalazimo pojam inozemne usluge smatra se da je riječ o uslugama koje inozemni ...

Mišljenja
Iznajmljivanja plovila
Ponedjeljak, 22.05.2017, 410-01/17-01/1060

Davatelj: Porezna uprava

pip - 11.2016, str. 24
Credere i kredit: dva srodna ili suprotstavljena pojma (III.)
Autori: Doc. dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.
Doc. dr. sc. Emilia MIŠĆENIĆ

U prvome i drugome dijelu ovoga članka prikazani su subjekti ugovora o potrošačkom kreditu i sporazuma o stvarnopravnom osiguranju ...

pip - 10.2016, str. 36
Credere i kredit: dva srodna ili suprotstavljena pojma (II.)
Autori: Doc. dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.
Doc. dr. sc. Emilia MIŠĆENIĆ

U prvome dijelu ovoga članka prikazani su subjekti ugovora o potrošačkom kreditu i sporazuma o stvarnopravnom osiguranju na nekretnini ...

pip - 9.2016, str. 13
Credere i kredit: dva srodna ili suprotstavljena pojma (I.)
Autori: Doc. dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.
Doc. dr. sc. Emilia MIŠĆENIĆ

Proučavajući ugovore o kreditu osigurane stvarnopravnim osiguranjima a koji se u praksi većinom sklapaju u potrošačkim odnosno B2C odnosima ...

rrif - 10.2015, str. 112
PDV na „inozemne usluge“ (II. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

U časopisu RRiF br 9 15 str 109 objavljen je članak Oporezivanje inozemnih usluga I dio Pisano je o određivanju ...

rrif - 9.2015, str. 95
PDV na „inozemne usluge” (I. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Pojam inozemne usluge nije službeni porezni naziv usluga ne nalazi se i pod tim nazivom nije pojašnjen u Zakonu o ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 27.08.2013.

Objavljen je broj 9 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za rujan 2013 Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje Sada računovođe provode ...

rrif - 10.2011, str. 88
Mogućnosti primjene e-računa
Autor: Andreja KAJTAZ , dipl. oec.

Elektroničko poslovanje postalo je naša svakodnevnica Sve ga češće primjenjujemo u svakodnevnom poslovanju a omogućuje nam da radimo brže učinkovitije ...