Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 10.2022, str. 197
Završen Erasmus+ projekt Economics of Sustainability (Ekonomija održivosti)

RRiF Visoka škola sudjelovala je u Erasmus projektu u okviru Ključne aktivnosti 2 Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse ...

rrif - 12.2020, str. 202
Porezno motrište troškova putovanja u okviru programa EU-a
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Određena sredstva isplaćena iz fondova i programa Europske unije u nekim slučajevima nisu predmet oporezivanja porezom na dohodak Pravnikom ...

Pitanja i odgovori
Obavljanje volonterskih aktivnosti (volonteri)
Ponedjeljak, 21.10.2019.

Neprofitna smo udruga i uskoro organiziramo volontiranje Zanima nas koje sve osobe mogu za nas obavljati volonterske aktivnosti odnosno biti ...

rrif - 7.2018, str. 85
Troškovi nastali u okviru provedbe programa EU-a
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Određena sredstva isplaćena iz fondova i programa Europske unije u nekim slučajevima nisu predmet oporezivanja porezom na dohodak Pravilnikom ...

rrif - 6.2018, str. 246
Stručno usavršavanje nastavnog osoblja u Portugalu – u okviru programa Erasmus+
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Pror - 12.2017, str. 2
Metoda pojednostavljenih troškova u praćenju EU-ovih projekata
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.

Kod iskazivanja prihoda i rashoda u proračunskom računovodstvu primjenjuje se modificirano računovodstveno načelo nastanka Odstupanje od tog načela potrebno ...

Vijesti
Održana druga obrazovna aktivnost u okviru projekta Hi4CSR
Četvrtak, 08.06.2017.

Od 15 do 19 svibnja 2017 godine u prostorijama Steinbeis Sveučilišta u Berlinu održana je druga petodnevna aktivnost unutar ...

Vijesti
Obrazovna aktivnost u okviru projekta Hi4CSR
Četvrtak, 26.01.2017.

RRiF kao koordinator projekta pod nazivom Harmonizacija i implementacija EU Direktiva u području društveno odgovornog poslovanja Hi4CSR a financiranog ...

Vijesti
Hi4CSR blog: on-line platforma koja okuplja korisne informacije vezane za EU direktive u području DOP-a
Petak, 16.12.2016.

Erasmus projekt pod nazivom Harmonizacija i implementacija EU Direktiva u području društveno odgovornog poslovanja Hi4CSR provodi osam renomiranih europskih organizacija ...

rrif - 12.2016, str. 317
Transeuropski projekt programa Erasmus+ koordinira RRiF
Autor: Ivan PETARČIĆ, bacc. oec.

HICS - 12.2016, str. 0
Druga obrazovna aktivnost u okviru projekta Hi4CSR
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Druga petodnevna obrazovna aktivnost unutar Erasmus projekta pod nazivom Harmonizacija i implementacija EU Direktiva u području društveno odgovornog poslovanja Hi4CSR ...

HICS - 12.2016, str. 0
RRiF br. 12/16. - Transeuropski projekt programa Erasmus+ koordinira RRiF
Autor: Ivan PETARČIĆ, bacc. oec.

RRiF je koordinator transeuropskog projekta unutar programa Erasmus pod službenim nazivom Harmonization and Implementation of EU CSR Directives Hi4SCR ...

Mišljenja
Porezni tretman kotizacije
Ponedjeljak, 14.12.2015, 410-01/15-01/2832

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 6.2013, str. 158
Europski propisi o kreditima, izvješćivanju i porezima
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 EU dogovara zajednička pravila za hipotekarne kredite 2 EU želi da kompanije objavljuju i nefinancijske informacije 3 Porezni ...