Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Nabava dostavnih „van“ vozila
Utorak, 26.07.2022.

Dostavna van vozila koriste se za prijevoz tereta odnosno dobara a ne prijevoz osoba te se često nazivaju i gospodarskim ...

rrif - 6.2022, str. 46
Računovodstvo nabave dostavnih „van“ vozila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Vozila koja imaju jedan ili najviše dva reda sjedala i registrirana su kao teretna vozila spadaju u skupinu dostavnih van ...

rrif - 4.2022, str. 142
Obveza plaćanja PPMV-a na uporabu motornih vozila na području RH registriranih u drugoj državi članici EU-a
Autor: Zvonimir MARINOVIĆ , dipl. iur.

Uporaba motornih vozila koja su registrirana u drugoj državi članici EU a a voze se na području RH predstavlja porezno ...

rrif - 4.2022, str. 45
Računovodstvo nabave i uporabe testnih vozila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Trgovci motornim vozilima s ciljem što bolje prezentacije predmeta prodaje u svojoj imovini imaju vozila koja su namijenjena testiranju testna ...

rrif - 4.2021, str. 110
Izvješća o posebnom porezu, uplatni računi i visina posebnog poreza
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Kava bezalkoholno piće i motorna vozila su na nacionalnoj razini predmet oporezivanja i nisu obuhvaćena pravilima oporezivanja koja vrijede za ...

rrif - 3.2021, str. 51
Računovodstveno praćenje nabave osobnih automobila iz EU-a
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Opcija nabave osobnih automobila iz drugih zemalja EU a kojima će se koristiti za potrebe osobnog prijevoza i dalje je ...

rrif - 2.2021, str. 76
Novosti u obračunu posebnog poreza na motorna vozila u 2021. godini
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2021 godine prilikom obračuna posebnog poreza na motorna vozila primjenjuje se Uredba o načinu izračuna i visinama ...

pip - 12.2020, str. 120
Tumačenja i stajališta – Ministarstvo financija – Carinska uprava

Posebni porezi i trošarine Obveza upisa u registar trošarinskih obveznika te izdavanje posebnog odobrenja za poslovanje s energentima iz čl ...

Pitanja i odgovori
Darovanje osobnog automobila između fizičkih osoba
Petak, 18.09.2020.

Fizička osoba M G želi darovati osobni automobil prijatelju fizičkoj osobi B B Tržišna vrijednost navedenog automobila je 35 000 ...

rrif - 8.2020, str. 80
Dostavna „van“ vozila u imovini poduzetnika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Poslovanje pojedinih skupina poduzetnika kao što su građevinari serviseri trgovci i sl nezamislivo je bez dostavnih van vozila Riječ ...

rrif - 6.2020, str. 64
Nabava osobnih automobila u tuzemstvu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Nabava osobnih automobila s poreznog i računovodstvenog motrišta razlikuje se od nabave drugih vrsta imovine ovisno o tome za ...

Pitanja i odgovori
Plaćanje upravne pristojbe na stjecanje rabljenih motornih vozila
Utorak, 18.02.2020.

Društvo u 2020 godini kupuje od fizičke osobe građanina osobni automobil Peugeot 308 proizveden 2015 godine snage motora 88 KW ...

Pitanja i odgovori
Plaćanje poreza na dodanu vrijednost ili upravne pristojbe na stjecanje osobnih automobila te poreza na promet nekretnina u postupku pripajanja društava
Četvrtak, 23.01.2020.

U postupku pripajanja društvo A steklo je od pripojenog društva B više osobnih automobila i jedno građevinsko zemljište Plaća li ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2018. godinu - uputa
Petak, 17.05.2019, 410-23/19-16/1

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 12.2018, str. 41
Novosti u uredbama – PPMV i trošarina na cigarete
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

1 Uvod 2 Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun PPMV a 3 Uredba o visini trošarine na ...

Vijesti
Porezni tretman prijevoznih sredstava za osobni prijevoz
Utorak, 03.04.2018.

Dugo očekivano stajalište Porezne uprave u vezi s uporabom osobnih automobila i dr sredstava za osobni prijevoz napokon je ...

Mišljenja
Porezni tretman prijevoznih sredstava za osobni prijevoz
Utorak, 27.03.2018, 410-10/18-01/01

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 2.2018, str. 35
Novosti u obračunu posebnog poreza na motorna vozila u 2018. godini
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Obračun posebnog poreza na motorna vozila u 2018 godini doživio je značajne izmjene kroz izmjene Zakona o posebnom porezu ...

rrif - 10.2017, str. 114
Uporaba motornih vozila na području RH registriranih u drugoj državi članici EU-a i posebni porez
Autor: Zvonimir MARINOVIĆ , dipl. iur.

Uporaba motornih vozila koja su registrirana u drugoj državi članici EU a a voze se na području RH aktualno ...

rrif - 5.2017, str. 43
Nabava vozila za potrebe osobnog prijevoza iz inozemstva
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Osobni automobili koji služe za potrebe osobnog prijevoza najčešći su dio dugotrajne imovine poduzetnika Kako bi donio najbolju odluku ...

pip - 1.2017, str. 103
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

I Porez na dodanu vrijednost Oporezivanje PDV om prodaje potraživanja temeljem ugovora o financijskom leasingu PPMV i PDV kod prodaje ...

Mišljenja
PPMV i PDV kod prodaje automobila
Srijeda, 21.12.2016, 410-19/16-02/135

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 12.2016, str. 46
Izmjene i dopune Zakona o posebnom porezu na motorna vozila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

1 Razlozi izmjene i dopune Zakona o posebnom porezu na motorna vozila PPMV 2 Registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima 3 ...

Mišljenja
e-Prijava za obračun posebnog poreza na motorna vozila - uputa za postupanje
Petak, 15.07.2016, 410-19/16-11/1251

Davatelj: Carinska uprava

rrif - 4.2016, str. 45
Nabava osobnih automobila iz inozemstva
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnici mogu za potrebe osobnog prijevoza nabaviti osobne automobile iz inozemstva Porezno postupanje s motrišta Zakona o porezu na dodanu ...

Mišljenja
Unos vozila za vlastite potrebe od strane trgovca rabljenim motornim vozilima
Srijeda, 09.12.2015, 410-19/15-11/1275

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Nastanak obveze obračunavanja i plaćanja posebnog poreza na motorna vozila i porezna osnovica
Petak, 30.10.2015, 410-19/15-11/1070

Davatelj: Carinska uprava

rrif - 10.2015, str. 56
Računovodstvo trgovine rabljenim motornim vozilima
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Rabljena motorna vozila postala su tražena roba osobito ako je riječ o vozilima starosti do godinu dana Specifičnost trgovine rabljenim ...

Mišljenja
Obavljanje poslova vezanih za naknadu za gospodarenje otpadnim vozilima
Srijeda, 10.06.2015, 351-01/15-01/21

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Obračunavanje posebnog poreza na rabljena motorna vozila
Četvrtak, 28.05.2015, 410-19/15-11/479

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Porezna osnovica za utvrđivanje posebnog poreza za rabljena motorna vozila
Petak, 22.05.2015, 410-19/15-11/444

Davatelj: Carinska uprava

rrif - 12.2014, str. 163
Priznavanje pretporeza ovisno o kategoriji motornih vozila
Autor: Zvonimir MARINOVIĆ , dipl. iur.

Od 20 ožujka 2014 promijenjeni su uvjeti za priznavanje pretporeza kod motornih vozila koja služe za prijevoz dobara vozila kategorije ...