Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 6.2022, str. 143
Reklamacije potrošača prema novom Zakonu o zaštiti potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Potrošači svakodnevno s trgovcima sklapaju potrošačke ugovore kad kupuju hranu ili drugu robu za osobnu uporabu ili uporabu u kućanstvu ...

Pitanja i odgovori
Obveze trgovaca koji pružaju javne usluge
Ponedjeljak, 15.02.2021.

Koje obveze trgovci koji pružaju javne usluge imaju prema potrošačima?

rrif - 7.2020, str. 136
Reklamacije potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Najveći broj reklamacija prigovora koje potrošači upućuju trgovcima odnosi se na materijalne nedostatke i ili neispravnost robe koju potrošači ...

Pitanja i odgovori
Zaštita potrošača – korisnika javnih usluga
Četvrtak, 23.01.2020.

Na koji način potrošač – korisnik javne usluge može izraziti svoje nezadovoljstvo pruženom uslugom?

pip - 5.2019, str. 23
Druga novela Zakona o zaštiti potrošača
Autor: Doc. dr. sc. Goran VOJKOVIĆ

Autor u ovome članku razmatra ono što donosi druga novela Zakona o zaštiti potrošača Iako ta novela nije sadržajno velika ...

Sudska praksa
Oblik reklamacije
Ponedjeljak, 16.01.2017.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

pip - 1.2017, str. 120
Domaća sudska praksa

Obvezno pravo Tumačenje ugovora čl 99 ZOO a 91 Odredbe ugovora primjenjuju se onako kako glase Nemogućnost izvršenja ugovorne obveze ...

Mišljenja
Povrat posebnog poreza na kavu
Petak, 26.08.2016, 410-19/16-12/135

Davatelj: Carinska uprava

rrif - 6.2016, str. 172
Pitanja i odgovori iz područja trgovine i zaštite potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Trgovci i druge pravne osobe i fizičke osobe koje u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje djelatnost trgovine mogu ...

rrif - 2.2014, str. 143
Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2013.
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Komunalna društva ostvaruju prihode pružanjem usluga zbog kojih su osnovana Zbog specifičnosti usluga koje pružaju a koje su od ...

rrif - 4.2013, str. 165
Odgovori iz nadležnosti gospodarskih inspektora na pitanja iz područja zaštite potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Na temelju provedenih inspekcijskih nadzora i utvrđenih nepravilnosti uočeno je da mnogi trgovci ne primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača ...

rrif - 2.2013, str. 51
Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2012.
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Društva koja se bave pružanjem komunalnih usluga razlikuju se u odnosu na ostala trgovačka društva jer primaju državna sredstva za ...

rrif - 2.2012, str. 98
Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2011.
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2011 Potporama iz državnih sredstava pomažu se djelatnosti ...

Web stranica
Kako kupovati
Srijeda, 07.09.2011.

rrif - 2.2011, str. 113
Posebnost u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2010.
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Komunalna društva dio svojih troškova pokrivaju iz dodijeljenih im potpora Potporama iz državnih sredstava pomažu se djelatnosti koje su od ...

Mišljenja
Povrat neodgovarajuće robe u inozemstvo
Srijeda, 16.06.2010, 413-01/10-01/256

Davatelj: Carinska uprava

Web stranica
Web trgovina
Utorak, 21.07.2009.

Mišljenja
Javne usluge
Četvrtak, 15.01.2009, 330-01/08-01/501

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

rrif - 2.2007, str. 164
Posebnosti vezane za radno vrijeme prodavaonica, isticanje tvrtke te postupak reklamacije
Autor: Dobrila RAJIĆ, dipl. oec.

Tko propisuje radno vrijeme prodavaonica frizerskih salona putničkih agencija i drugih oblika poduzetničkih aktivnosti Što učiniti kad se mijenja uobičajeno ...