Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Računovodstvo revalorizacije nekretnina
Četvrtak, 04.08.2022.

Revalorizacija nekretnina provodi se u slučaju promjene fer vrijednosti pri naknadnom vrednovanju nekretnina klasificiranih prema MRS u 16 i HSFI ...

rrif - 8.2022, str. 151
Pravo građenja: neka praktična pitanja
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Pravo građenja u RH dobro je poznat institut koji je dosta raširen u praksi Njegovo praktično značenje sve je više ...

rrif - 8.2022, str. 16
Računovodstvo revalorizacije nekretnina
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje revalorizacije nekretnina odnosno definira postupke i knjiženja koja se obavljaju pri provođenju revalorizacije nekretnina ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 27.07.2022.

Objavljen je broj 8 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za kolovoz 2022 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Znanje Stigle ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište prodaje dobara iz RH u EU
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Porezni obveznik iz Republike Hrvatske dalje RH isporučuje robu u Slovačku a račun za tu robu izdaje kupcu iz Švicarske ...

Pitanja i odgovori
Porez na dohodak od otuđenja nekretnina kod prodaje nekretnine stečene nasljeđivanjem
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Fizička osoba stekla je nekretninu na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju Naslijeđenu nekretninu fizička osoba nije koristila za stanovanje te ...

Knjiga
Graditeljstvo - izbor pravnih i poreznih akata
15.07.2022

Ova publikacija donosi izbor u ovome trenutku najrelevantnijih i najnovijih pročišćenih pravnih i poreznih akata u području graditeljstva a sadrži ...

Naslovnica knjige: Graditeljstvo - izbor pravnih i poreznih akata
pip - 7.2022, str. 76
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 39 Sklapanje ugovora čl 247 ZOO a Bez obzira što su ugovor potpisali tužitelj i tuženica kada ...

rrif - 7.2022, str. 26
Računovodstvo reklasifikacije nekretnina
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Reklasifikacija nekretnina s računovodstvenog motrišta obavlja se u trenutku kada dolazi do promjene namjene držanja određene nekretnine Pri tome je ...

Snimka webinara
Građenje, građevinske usluge i prodaja nekretnina, trajanje 160 min
Utorak, 14.06.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ , zamjenik glavne urednice
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Pitanja i odgovori
Rad sezonskih radnika – produljenje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 13.06.2022.

Može li se produljiti dobivena dozvola za boravak i rad za sezonskog radnika?

pip - 6.2022, str. 98
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 31 Zastarni rok čl 371 ZOO a 91 Nije osnovana tvrdnja da bi zastarni rok počeo teći ...

pip - 6.2022, str. 20
Novela Zakona o poljoprivrednom zemljištu
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Protekle su četiri godine od donošenja novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu Njegovo je donošenje obrazloženo time da postoje zapreke koje ...

pip - 5.2022, str. 98
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 27 Ništetnost ugovora čl 53 ZOO a Obzirom da je utvrđeno da je besplatna dodjela zemljišta od ...

rrif - 5.2022, str. 50
Kupnja nekretnine putem kredita
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Kupnju nekretnina poduzetnici mogu financirati kreditima koje odobravaju banke ili drugi subjekti U ovom praktikumu autorica piše o računovodstvenom i ...

Mišljenja
Porezni tretman otuđenja dionica
Petak, 22.04.2022, 410-01/22-01/767

Davatelj: Porezna uprava

Knjiga
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - II. izmijenjeno izdanje
20.04.2022

U prodaji je II ažurirano i dopunjeno izdanje sveobuhvatnog priručnika namijenjenog svim fizičkim i pravnim osobama koje se bave proizvodnjom ...

Naslovnica knjige: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - II. izmijenjeno izdanje
Vijesti
Isporuke dobara s montažom s motrišta PDV-a
Srijeda, 20.04.2022.

Isporuke dobara koje otprema ili prevozi isporučitelj kupac ili treća osoba u njihovo ime a koja sastavlja ili postavlja isporučitelj ...

Pitanja i odgovori
Državljani EGP-a kao osnivači obrta u RH
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Mogu li državljani EGP-a osnovati obrt u RH i pod kojim uvjetima?

pip - 4.2022, str. 99
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 22 Ništetnost ugovora o kreditu čl 19 ZRSZ a Kada je ugovorni odnos stranaka nastao izvan RH ...

Snimka webinara
Zapošljavanje i rad stranaca u RH, trajanje 190 min
Utorak, 29.03.2022.

Pitanja i odgovori
Istodobni rad za poslodavca u RH i u državi EU-a
Ponedjeljak, 14.03.2022.

Zaposlenik društva u RH koji je prijavljen u socijalna osiguranja u RH prethodno je bio prijavljen u radni odnos i ...

Vijesti
Računovodstveno praćenje podizanja nasada maslina i proizvodnje maslina
Srijeda, 09.03.2022.

Podizanje nasada maslina i proizvodnja maslina s računovodstvenog motrišta predstavlja poljoprivrednu aktivnost Podizanje nasada maslina predstavlja ulaganja u višegodišnje nasade ...

pip - 3.2022, str. 103
Domaća sudska praksa i stajališta

STVARNO PRAVO 13 Pravo suvlasništva čl 36 ZV a U postupku je utvrđeno da je tužiteljica stekla sve pretpostavke za ...

Pitanja i odgovori
Oporezivanje primitaka od rudarenja kriptovaluta
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Oporezuje li se i kako primitak od rudarenja kriptovaluta ako se one ne pretvaraju u fiat valutu Porezni obveznik fizička ...

Sudska praksa
Pravna zaštita vlasnika nekretnine
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Zagrebu

pip - 2.2022, str. 26
Posebnosti dostave u zemljišno knjižnom postupku
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.

Uredna dostava zauzima važno mjesto u zemljišnoknjižnim postupcima neovisno o posebnosti dostave u zemljišnoknjižnim postupcima Ta se posebnost ogleda u ...

rrif - 2.2022, str. 34
Računovodstveno praćenje podizanja nasada maslina, proizvodnje maslina i proizvodnje ulja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Podizanje nasada maslina i proizvodnja maslina s računovodstvenog motrišta predstavlja poljoprivrednu aktivnost Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje nabave poljoprivrednog ...

Sudska praksa
Prijenos prava vlasništva u tijeku parničnog postupka
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Slavonskom brodu

Sudska praksa
Hipotekarna tužba
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Varaždinu

pip - 1.2022, str. 115
Domaća sudska praksa i stajališta

Stranka ima pravni interes podnijeti brisovnu tužbu unatoč činjenici što o istoj pravnoj stvari zemljišnoknjižni postupak u kojem je ...

rrif - 1.2022, str. 23
Računovodstvo nabave i prodaje građevinskog zemljišta
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Računovodstveno praćenje nabave građevinskog zemljišta ovisi o namjeni njegova korištenja u poslovnoj imovini društva Pri nabavi građevinskog zemljišta koje se ...

Vijesti
Obrt i ovrha
Ponedjeljak, 27.12.2021.

Što je karakteristično u slučaju ovrhe nas obrtnikom Za obveze koje nastaju u obavljanju obrta obrtnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom ...

Pitanja i odgovori
Prijava poreza na promet nekretnina kod prodaje građevine uz primjenu tuzemnog prijenosa porezne obveze
Ponedjeljak, 13.12.2021.

Trgovačko društvo obveznik PDV a prodalo je drugom obvezniku PDV a nekretninu poslovnu zgradu korištenu više od dvije godine Prodavatelj ...

rrif - 12.2021, str. 261
Darovanje nekretnina
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

U prošlome broju našega časopisa pisali smo o darovanju motornog vozila i broda te smo u sklopu te teme pisali ...

pip - 12.2021, str. 108
Domaća sudska praksa i stajališta

STVARNO PRAVO 77 PRAVO NA DOM čl 161 ZV a Naime kako iz stanja spisa proizlazi da tuženik predmetnu ...

Sudska praksa
Stjecanje vlasništva dosjelošću
Ponedjeljak, 15.11.2021.

Županijski sud u Varaždinu

Sudska praksa
Prekoračenja međe građenjem
Ponedjeljak, 15.11.2021.

Županijski sud u Rijeci

Pitanja i odgovori
Porezno motrište izuzimanja nekretnine iz obrta „dobitaša“
Ponedjeljak, 08.11.2021.

Kako treba u poslovnim knjigama obrta koji je obveznik poreza na dobitak dobitaša iskazati izuzimanje nekretnine koja je prije 15 ...

Pitanja i odgovori
Videonadzor stambenih te poslovno-stambenih zgrada
Ponedjeljak, 08.11.2021.

Je li moguće uvesti videonadzor u stambenoj zgradi i kako?

pip - 11.2021, str. 106
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 63 Naknada izvanugovorne štete čl 1069 ZOO a Po stavu ovog suda činjenica da se tužiteljica Ugovorom ...

pip - 11.2021, str. 91
Kada i kako primijeniti odredbe Zakona o parničnom postupku u zemljišnoknjižnim postupcima
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.

Osnovno je pravilo da zemljišnoknjižni sud postupa prema pravilima Zakona o zemljišnim knjigama Ako odredbama Zakona o zemljišnim knjigama nije ...

rrif - 11.2021, str. 99
Oporezivanje isporuka građevina PPN-om i ovrha nad nekretninama
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Sve nekretnine građevine i zemljišta poljoprivredna i građevinska koje nisu oporezive PDV om oporezive su porezom na promet nekretnina To ...

Sudska praksa
Načelo povjerenja
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Županijski sud u Bjelovaru

Sudska praksa
Brisovna tužba
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Županijski sud u Velikoj Gorici

rrif - 10.2021, str. 195
Indeksna klauzula, klizna skala i promjena cijene kod ugovora o građenju
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Među obvezno pravne institute koji služe očuvanju stvarne vrijednosti činidbe spadaju dva mehanizma koje stranke uređuju ugovornim klauzulama indeksna klauzula ...

pip - 10.2021, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 58 Odgovornost za štetu zbog propuštenih radnji čl 1045 ZOO a Uzimajući u obzir da u razdoblju ...

pip - 10.2021, str. 84
Promjena namjene poljoprivrednih zemljišta u građevinska
Autor: Dorotea TUŠKAN , mag. iur.

U članku se donosi pregled trenutačnog uređenja poljoprivrednih zemljišta u RH objašnjavaju se osnovni pojmovi poput osobito vrijedno i vrijedno ...

rrif - 10.2021, str. 90
Oporezivanje isporuka građevina i zemljišta PDV-om
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Oporezivanje prometa nekretnina danas kako ga uređuju Zakon o PDV u i Pravilnik o PDV u primjenjuje se još od ...