RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Krajem travnja ističe rok prema kojem su obveznici poreza na dobitak dužni napraviti godišnji obračun poslovanja za 2006. i dostaviti ga ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu ili uobičajenom boravištu. Prijava poreza na dobitak se predaje na propisanom obrascu PD. Tko je obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak za 2006., kome se ista predaje te kako se provodi usklađenje stanja poreznih evidencija prije podnošenja PD obrasca, pročitajte u nastavku članka. Napominjemo, detaljni naputci o popunjavanju PD obrasca dani su u našem časopisu RRiF, br. 1/07. str. 97. i dalje.

  1. Uvod
  2. Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak - obrazac PD
  3. Zaprimanje i obrada prijave poreza na dobitak za 2006.
  4. Postupak s podnesenim PD obrascima izvan roka
  5. Usklađenje stanja poreznih evidencija s podatcima poreznog obveznika
  6. Verifikacija pd obrasca te plaćanje utvrđene razlike za uplatu
  7. Plaćanje predujmova poreza na dobitak za tekuće porezno razdoblje
  8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)