RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom se članku ukratko analiziraju odredbe o zastari tražbina iz ugovora o prometu robe i usluga u skladu s novim Zakonom o obveznim odnosima, te se ukazuje na izmjene i moguće probleme koji će nastati u tumačenju i primjeni odredbe čl. 228. st. 1. ZOO-a iz 2005., jer je nova odredba znatno šira u odnosu na ranije uređenje i odnosi se na sve ugovore koji se smatraju ugovorima o prometu roba i usluga i u pogledu svih osoba koje u njima sudjeluju.

  1. Uvod
  2. Zastara kod ugovora o prometu roba i usluga na temelju ZOO-a iz 1991.
  3. Zastara kod ugovora o prometu roba i usluga na temelju ZOO-a iz 2005.
  4. Zaključne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)