Obračun troškova službenih putovanja zaposlenika u tuzemstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2007
Članak:
Obračun troškova službenih putovanja zaposlenika u tuzemstvu
Stranica:
39.
Autor/i:
Anja BOŽINA, dipl. oec.
Sažetak:
Obračun dnevnica i nadoknada troškova nastalih na službenim putovanjima zaposlenika u zemlji, s osvrtom na računovodstveni, porezni i radnopravni položaj često je pitanje u našoj praksi. Porezni propisi poslodavcima određuju uvjete pod kojima se dnevnice i drugi troškovi nastali na službenom putu mogu zaposlenicima isplatiti neoporezivo. Što poslodavci trebaju učiniti te koju vjerodostojnu dokumentaciju trebaju prikupiti da bi isplatili spomenute troškove nastale na službenom putu, pročitajte u nastavku ovog članka.
  1. Pravo radnika na dnevnicu i troškove službenog puta
  2. Troškovi službenih putovanja prema poreznim propisima
  3. Obračun troškova nastalih na službenom putu
  4. Obračun i isplata dnevnice
  5. Nadoknada troškova noćenja na službenom putu
  6. Nadoknada troškova prijevoza nastalih na službenom putu
  7. Ostali troškovi službenog puta
  8. Isplata dnevnica zaposlenicima na školovanju i stručnom usavršavanju, seminarima i savjetovanjima
  9. Izvješća vezana za isplate troškova nastalih na službenom putu
Hashtags:
#Dohodak, #NeoporeziviPrimitci, #Porezi, #Računovodstvo, #TroškoviOsoblja