RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Kao što je poznato, s primjenom od 1. siječnja 2007. izmijenjen je Zakon o porezu na dobit tako da tim Zakonom više nije uređeno pitanje poticanja odnosno poreznih povlastica istraživačko-razvojnih djelatnosti. Tako ni troškovi istraživanja i razvoja koji su dotad imali poseban status pri utvrđivanju osnovice poreza na dobitak više nemaju taj status. Poseban je problem diskontinuiteta poreznih povlastica za istraživanje i razvoj budući da je izmjena Zakona o porezu na dobit na snazi od 1. siječnja 2007., a promjena Zakona o znanosti i visokom obrazovanju od 15. svibnja 2007. U ovom se članku razmatra novi način poticanja istraživačko-razvojnih aktivnosti koji je sada uređen posebnim zakonom.

  1. Uvod
  2. Istraživanje i razvoj
  3. Opravdani troškovi istraživanja
  4. Državne potpore
  5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)