Povećane su svote rodiljnih nadoknada

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2007
Članak:
Povećane su svote rodiljnih nadoknada
Stranica:
118.
Autor/i:
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Sažetak:
Od 1. siječnja 2008. povećat će se svote rodiljinih nadoknada koje se isplaćuju za vrijeme trajanja obveznoga rodiljinog dopusta do šestog mjeseca života djeteta. Vlada RH procjenjuje da će donošenje navedenih izmjena jačati materijalnu sigurnost za oko 5.200 korisnica. Navedene promjene se odnose na majke koje su po osnovi svog rada u sustavu obveznog osiguranja.
  1. Uvod
  2. Prava u vezi s rodiljnim dopustom osoba u radnom odnosu
  3. Pravo na rodiljni dopust majke koja obavlja samostalnu djelatnost
  4. Utvrđivanje nadoknade plaće za vrijeme rodiljnog dopusta osiguranih osoba u radnom odnosu
  5. Uvjet za ostvarivanje prava na nadoknadu plaće i visina nadoknade plaće
  6. Primjer utvrđivanja nadoknade plaće
  7. Utvrđivanje nadoknade za rodiljni dopust izaslanih radnika, članova uprave i osiguranika po osnovi samostalne djelatnosti
  8. Slučajevi zatečeni promjenama
Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #ObveznaOsiguranja, #Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo, #TroškoviOsoblja