RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Kazneno djelo "Nedopuštene trgovine vrijednosnim papirima", uvedeno u naše zakonodavstvo stupanjem na snagu Zakona o tržištu vrijednosnih papira, važno je za zakonito poslovanje i kontroliranje tržišta vrijednosnim papirima. Njime je sankcionirano protuzakonito bavljenje kupnjom i prodajom vrijednosnih papira te predviđeno strože kažnjavanje ako je takvim djelovanjem počinitelj pribavio znatnu imovinsku korist odnosno organizirao mrežu posrednika. Zapriječene sankcije su objektivne, a vidjet ćemo kakva će i kolika biti njihova primjena u praksi. Osim toga predviđa se i mogućnost izricanja zaštite mjere oduzimanja dozvole brokeru, investicijskom savjetniku i ovlaštenom društvu koje počini prekršaj predviđen Zakonom. Osobe koje nemaju nužnu dozvolu ne smiju pružati brokerske usluge odnosno usluge investicijskog savjetnika niti sudjelovati u posredovanju u vezi s prodajom dionica. Ovo je kazneno djelo postalo aktualno osobito nakon nedavne kupovine dionica Hrvatskog telekoma preko punomoći drugih osoba.Autor ovog članka smatra da se kupoprodajom dionica koje su na javnoj ponudi pod povlaštenim uvjetima preko punomoći ne stječu bitna obilježja kaznenog djela iz čl. 154. st. 1. KZ-a, čak ni analognim i ekstenzivnim tumačenjem iste odredbe.

  1. Uvod
  2. O kaznenim djelima u bivšem Zakonu o izdavanju i prometu vrijednosnih papira
  3. Kazneno djelo nedopuštene trgovine vrijednosnim papirima (članak 154. ZTVP-a)
  4. O kupnji dionica na punomoć preko druge osobe
  5. Pokretanje postupka
  6. Zaključna razmatranja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)