Razlozi i rok za izvanredni otkaz ugovora o radu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2008
Članak:
Razlozi i rok za izvanredni otkaz ugovora o radu
Stranica:
192.
Autor/i:
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U bogatoj sudskoj praksi Vrhovnoga suda Republike Hrvatske (dalje: VSRH) na području radnoga prava osobito se ističu pravna stajališta toga Suda u revizijskim predmetima u slučajevima izvanrednih otkaza ugovora o radu. U nastavku ćemo prikazati tri rješidbe VSRH u vezi s razlogom i rokom za izvanredni otkaz.
  1. Uvod
  2. Razlog za otkaz
  3. Rok za izvanredni otkaz
  4. Na računanje roka za izvanredni otkaz ugovora o radu primjenjuju se opći propisi obveznog prava
Hashtags:
#Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo