RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Različite životne i pravne situacije u radnim odnosima zbog kojih dolazi do sporova između poslodavca i radnika često završavaju na sudovima koji su nadležni za radne sporove. Iako su te situacije vrlo često raznolike po svojim obilježjima i elementima pa se sudovi u rješavanju tih slučajeva usredotočuju upravo na konkretni slučaj o kojem odlučuju (sa svim njegovim osobitostima), ipak sudska praksa može dati koristan putokaz i usmjeriti na pravilno i zakonito postupanje (osobito poslodavaca) u sličnim slučajevima. U tri prikazana slučaja iz sudske prakse Vrhovnoga suda RH na području radnih sporova vidljivo je (za pojedina pitanja) načelno stajalište tog Suda (koji ujednačava sudsku praksu u RH), pa bi poslodavci u sličnim slučajevima trebali postupati što je više moguće u skladu sa Zakonom o radu. Pritom treba imati na umu da ipak nema identičnog slučaja.

  1. Uvod
  2. Pisana potvrda o sklopljenom ugovoru i prijavi osiguranja
  3. Redoviti otkaz (opoziv)
  4. Razlozi za redoviti otkaz

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)