RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 5.2008
  • Članak:Rad po ugovoru o djelu
  • Stranica:96.
  • Autor/i:Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Sažetak:

U praksi se često rabi ugovor o djelu kao pravna  osnova rada kod poslodavca na poslovima za koje je, prema odredbama Zakona o radu obvezno zasnivati radni odnos na temelju ugovora o radu. Bitna je razlika između ugovora o radu i ugovora o djelu s pravnoga, socijalnog i poreznog motrišta. Rad po ugovoru o djelu  sklapa se za obavljanje jednokratnih poslova koji nisu izravno vezani za obavljanje trajne djelatnosti naručitelja rada. ugovor o radu se sklapa s osobama koje rade izravno na poslovima u okviru trajne djelatnosti za koju je poslodavac registriran. Rad  po ugovoru o djelu je rad u svoje ime i za svoj račun, a rad po ugovoru o radu znači rad u ime i za račun poslodavca. S obzirom na te različitosti, razlika je i u poreznom i socijalnom položaju osoba koje rade na temelju ugovora o djelu u odnosu na radnike u radnom odnosu i upravo to je predmet ovoga članka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)