RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ugovor o komisiji i ugovor o trgovinskom zastupanju posebni su imenovani ugovori u Zakonu o obveznim odnosima i vrlo su česti u trgovačkim odnosima. Zajedničko im je obilježje da se temelje na ugovoru o nalogu, kojim se ovlašćuje, ali ujedno i obvezuje, nalogoprimatelj za poduzimanje određenih poslova za račun nalogodavca. Pri zaključenju tih ugovora prvo postoji nalog kao jednostrana izjava volje jedne osobe upućena drugoj. Tek prihvaćanjem tog naloga od strane nalogoprimatelja nastaje ugovor o nalogu.No, kako su ipak ugovor o komisiji i ugovor o trgovinskom zastupanju specifični, u ovom se članku analiziraju zakonske odredbe oba ugovora s osvrtom na pravila o porezu na dodanu vrijednost, a daju se i ogledni primjerci tih ugovora.

  1. Ugovor o komisiji
  2. Ogledni primjerak ugovora o komisiji

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)