RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom se članku posvećuje pozornost građevinama čija građevinska bruto-površina nije veća od 400 m2, bez obzira na namjenu tih građevina (stambena, poslovna i/ili kombinirana) jer Zakonom o prostornom uređenju i gradnji nije učinjena razlika u namjeni građevine već se ista isključivo odnosi na njihovu veličinu. Ta se vrsta građevina odnosi i na obiteljske kuće (naziv koji se ne rabi prema Zakonu), a veliki broj izdanih građevinskih dozvola odnosio se upravo na te vrste građevina. Uz to u ovome se članku razmatraju pojedini pojmovi vezani za dokumentaciju nužnu za ishođenje rješenja o uvjetima gradnje, kao i činjenice koje utvrđuje nadležno tijelo. Nadalje, posvećuje se pozornost i dvama prilozima – projektu (čija je situacija prikazana na odgovarajućoj geodetskoj podlozi) te dokazu da se ima pravo graditi.

  1. Kako graditi građevinu do 400 m2 građevinske bruto-površine
  2. Potrebna dokumentacija za ishođenje rješenja o uvjetima građenja
  3. Utvrđivanje činjenica
  4. Posebni uvjeti i stranke
  5. Ostale odredbe
  6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)