RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ovaj se članak bavi jednim sudskim sporom koji je proizašao iz postupka mirenja što ga je autor kao miritelj proveo, u kojem je bio i svjedok pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu, te je od Ustavnog suda Republike Hrvatske pozvan sastaviti i pravnu elaboraciju u vezi s ustavnom tužbom, a iz koje pravne elaboracije crpi sadržaj ovoga članka. Važnost ovoga članka ne bi trebala biti samo u deskripciji konkretne pravne situacije i drugostupanjske odluke za koju se smatra da je dvojbenoga pravnog sadržaja i obrazloženja, već leži i u pokušaju rasvjetljavanja uloge postupka mirenja u ovom slučaju, s obzirom na to da se pred navedenim Općinskim sudom, odnosno Županijskim sudom u Zagrebu postupa po velikom broju tužbi odnosno žalbi, svih činjenično proizašlih iz istog postupka mirenja i identičnih tužbenih zahtjeva. Kako će odluku u ovom predmetu donijeti i Ustavni sud Republike Hrvatske, za nadati se da će ovdje iznesena pomišljanja pomoći strankama da se odrede naspram svih bitnih okolnosti, a i sudovima da razmotre svoja postupanja.

  1. Uvod
  2. Ograničenja u postupku mirenja
  3. Činjenično i pravno stanje
  4. Zaključna promišljanja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)