RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U praksi postoje dva slučaja kada radnik može ostvariti pravo na otpremninu, a to su odlazak u mirovinu i otkaz ugovora o radu odnosno prestanak radnog odnosa. Pravo na otpremninu utvrđeno je kolektivnim ugovorima, ugovorom o radu, aktima poslodavca i Zakonom o radu (Nar. nov., br. 137/04.-proč. tekst i 68/05.), dok se pitanje oporezivosti otpremnine utvrđuje poreznim propisima. U kojim slučajevima pri raskidu ugovora o radu radnik ima pravo na otpremninu, kada je oporeziva, a kada neoporeziva, pišemo u nastavku članka.

  1. KADA RADNIK MOŽE OSTVARITI PRAVO NA OTPREMNINU
  2. PRAVO RADNIKA NA OTPREMNINU U SLUČAJU OTKAZA UGOVORA O RADU PREMA ZAKONU O RADU
  3. U KOJEM ROKU JE OTPREMNINA DOSPJELA ZA ISPLATU
  4. ISPLATA OTPREMNINE PREMA POREZNIM PROPISIMA
  5. OTPREMNINA I ODLAZAK RADNIKA U INVALIDSKU MIROVINU
  6. OTPREMNINA U SLUČAJU SPORAZUMNOG RASKIDA UGOVORA O RADU
  7. OTPREMNINA I OTKAZ UGOVORA O RADU RADI SKRIVLJENOG PONAŠANJA RADNIKA
  8. NA ŠTO ISPLATITELJI OPOREZIVE OTPREMNINE TREBAJU PAZITI PRI OBRAČUNU DOPRINOSA
  9. ZAKLJUČAK

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)