RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U praksi postoje dva slučaja kada radnik može ostvariti pravo na otpremninu, a to su odlazak u mirovinu i otkaz ugovora o radu odnosno prestanak radnog odnosa. Pravo na otpremninu utvrđeno je kolektivnim ugovorima, ugovorom o radu, aktima poslodavca i Zakonom o radu (Nar. nov., br. 137/04.-proč. tekst i 68/05.), dok se pitanje oporezivosti otpremnine utvrđuje poreznim propisima. U kojim slučajevima pri raskidu ugovora o radu radnik ima pravo na otpremninu, kada je oporeziva, a kada neoporeziva, pišemo u nastavku članka.

  1. KADA RADNIK MOŽE OSTVARITI PRAVO NA OTPREMNINU
  2. PRAVO RADNIKA NA OTPREMNINU U SLUČAJU OTKAZA UGOVORA O RADU PREMA ZAKONU O RADU
  3. U KOJEM ROKU JE OTPREMNINA DOSPJELA ZA ISPLATU
  4. ISPLATA OTPREMNINE PREMA POREZNIM PROPISIMA
  5. OTPREMNINA I ODLAZAK RADNIKA U INVALIDSKU MIROVINU
  6. OTPREMNINA U SLUČAJU SPORAZUMNOG RASKIDA UGOVORA O RADU
  7. OTPREMNINA I OTKAZ UGOVORA O RADU RADI SKRIVLJENOG PONAŠANJA RADNIKA
  8. NA ŠTO ISPLATITELJI OPOREZIVE OTPREMNINE TREBAJU PAZITI PRI OBRAČUNU DOPRINOSA
  9. ZAKLJUČAK

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)