RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:


U Nar. nov., br. 2/09. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar.nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., dalje: Pravilnik o porezu na dohodak) koji je stupio na snagu danom objave, 3. siječnja 2009.  Novosti koje su stupile na snagu početkom 2009. odnose se na izmjene obrazaca ID, IDD, IDD-1. Koje su to novosti te o čemu isplatitelji primitaka trebaju voditi brigu pročitajte u nastavku ovog članka.

  1. NOVOSTI U VEZI S OBRASCIMA ID
  2. NOVI OBRAZAC IDD
  3. NOVI OBRAZAC IDD-1

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)