RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Rok za predaju godišnje prijave poreza na dobitak za 2008. istječe 30. travnja. To je najvažniji obračun prema kojemu se kombiniraju računovodstveni i porezni propisi na osnovi kojih se utvrđuje godišnja obveza poreza na dobitak, odnosno predujmovi za 2009.Kako se poslije tog roka godišnji financijski izvještaji pripremaju za javnu objavu (do 30. lipnja, odnosno 30. rujna), daju se neke napomene koje su bitne za daljnji tijek aktivnosti računovođa.U ovom članku dajemo neke bitnije novosti u vezi s obračunom i uplatom poreza na dobitak te iskazivanjem tog poreza u bilanci i računu dobitka i gubitka, a na kraju članka daju se još neki naputci u vezi s izradom bilježaka.

  1. Prilozi uz poreznu prijavu (obrazac PD)
  2. Olakšice i oslobođenja u slobodnim zonama
  3. Olakšice i oslobođenja za obrazovanje i izobrazbu
  4. Olakšice i oslobođenja za istraživanje i razvoj
  5. Prijenos poreznih gubitaka
  6. Odgođena porezna imovina i porezna obveza
  7. Porezno priznavanje kamata
  8. Iskazivanje troškova naknadno utvrđenog poreza
  9. Bilješke uz financijske izvještaje

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)