RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Kategorija poreznog oslobođenja pri nabavi dobara i usluga u tuzemstvu te pri uvozu svojevrsna je povlastica za određenu skupinu poduzetnika – ustanova, kao i tijela državne i lokalne samouprave i uprave koji iz dobivene inozemne novčane donacije nabavljaju dobra i usluge, a koriste ih za svoje poslovanje. Oslobođenje mogu ostvariti, pod propisanim uvjetima, i korisnici potpora Europske zajednice. Na taj se način želi dodatno motivirati strane donatore i omogućiti da primljena donacija bude porezno rasterećena ako se koristi za nabavu dobara i usluga navedenih poduzetnika.Na koga se i pod kojim uvjetima odnosi ovo porezno oslobođenje, pročitajte u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Isporuke dobara i usluga u tuzemstvu koje se plaćaju iz primljene inozemne novčane donacije
  3. Uvoz dobara koja se plaćaju iz primljene inozemne novčane donacije
  4. Carinske i porezne olakšice pri provedbi programa pomoći koje se financiraju iz potpore Europske zajednice
  5. Knjigovodstveni postupci trgovaca pri prodaji uz porezno oslobođenje
  6. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)