RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od trenutka primjene sustava PDV-a do danas, porezni položaj stranih osoba u RH, odnosno diplomatskih i konzularnih predstavništava, međunarodnih organizacija i predstavništava stranih osoba je s godinama primjene postao jasniji i sastavni dio uobičajene poduzetničke prakse. Tako prodavatelji pri isporuci dobara i usluga navedenim poduzetnicima mogu primijeniti odredbu o oslobođenju PDV-a, ali samo za one koji dostave službenu potvrdu o svom poreznom statusu od nadležnoga državnog tijela, odnosno Diplomatskog protokola. O kojim posebnostima treba pritom voditi brigu može se pročitati u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Na koje se “strane osobe” odnosi porezno oslobođenje pri isporuci dobara i usluga?
  3. Oslobođenja u prometu dobara i usluga diplomatskim i konzularnim predstavništvima i diplomatskom i konzularnom osoblju
  4. Oslobođenje u prometu dobara i usluga međunarodnim organizacijama
  5. Isporuke dobara i usluga predstavništvima stranih pravnih osoba u RH
  6. Evidentiranje isporuka dobara i usluga stranim osobama u poreznim evidencijama prodavatelja
  7. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)