RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U skladu sa čl. 21. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 85/08. i 110/08.) objavljen je Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta i prava na trudnički ili dojenački dopust s pravom na naknadu plaće (Nar. nov., br. 24/09., dalje: Pravilnik) kojim se propisuju uvjeti i postupak ostvarivanja prava zaposlene majke i samozaposlene majke na stanku za dojenje djeteta, prava na trudnički ili dojenački dopust zaposlene trudnice ili majke koja doji dijete te način obračunavanja i isplate naknade plaće za vrijeme korištenja stanke, odnosno način ostvarivanja naknade plaće za vrijeme korištenja trudničkog ili dojenačkog dopusta. O tome pišemo u nastavku.

  1. Uvod
  2. Pravo na stanku za vrijeme dojenja djeteta
  3. Pravo na trudnički ili dojenački dopust zaposlene trudnice i majke koja doji dijete 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)