RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Suočeni smo s poteškoćama u gospodarstvu kao u jednom narušenom nizu „domino“ elemenata svjetskih razmjera, za koje iz povijesti znamo da se pojavljuje ciklički u vremenskim razmacima. Znamo također da je to neminovna pojava pa, kako dolazi do pada, doći će i do stagnacije tog trenda i oporavka. No, dotad treba naći najbolji način smirenja u iščekivanju poboljšanja. Jasno je da kad dođe do poremećaja u ostvarenju očekivanih prihoda kojima se ne pokrivaju troškovi poslovanja, troškove treba smanjiti. Najteže je smanjiti troškove rada. Nažalost, ni u jednom mediju, putem kojih svakodnevno dobivamo informacije o stanju u svjetskom i našem gospodarstvu, nismo pošteđeni informacije koliko Hrvatski zavod za zapošljavanje broji nezaposlenih osoba tog dana.Pitamo se tada, može li se zajedničkom voljom poslodavaca i radnika učiniti nešto kako bi se zadržala razina zaposlenosti, pa i pod cijenu smanjivanja nekih prava, glede radnog vremena i plaće, uz zadržavanje barem minimuma socijalne sigurnosti. Pokušat ćemo pronaći neke mogućnosti koje ne bi bile u suprotnosti s odredbama Zakona o radu i ostalim aktima donesenih na temelju odredaba tog zakona.

  1. Neke od temeljnih odredaba zakona o radu
  2. Kako smanjiti troškove rada za vrijeme poteškoća u poslovanju i zadržati radnike u radnom odnosu
  3. Odluka o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)