Godišnji odmor – neka aktualna pitanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2009
Članak:
Godišnji odmor – neka aktualna pitanja
Stranica:
152.
Autor/i:
Autori: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
S obzirom na veliku aktualnost tematike godišnjih odmora i učestala pitanja vezana za ovu temu, u ovom članku pojašnjavamo najvažnije odredbe koje uređuju tu materiju, dajući pritom i ogledne primjere relevantnih akata. Uz navedeno, podsjećamo da je u tijeku postupak donošenja novog Zakona o radu, o kojemu se u posljednje vrijeme učestalo govori, ali kako u trenutku izlaska iz tiska ovog broja našeg časopisa isti još nije donesen, u ovom članku samo dotičemo i možebitna buduća rješenja vezana za godišnje odmore predviđena u tekstu Nacrta prijedloga novog Zakona o radu.
  1. UVOD
  2. POJAM
  3. NORMATIVNO UREĐENJE INSTITUTA GODIŠNJEG ODMORA
  4. STJECANJE PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR
  5. TRAJANJE GODIŠNJEG ODMORA
  6. MATERIJALNA PRAVA RADNIKA VEZANA ZA GODIŠNJI ODMOR
  7. KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA
  8. GODIŠNJI ODMOR U SLUČAJU PRESTANKA RADNOG ODNOSA
  9. ODREDBE O GODIŠNJIEM ODMORU U NACRTU PRIJEDLOGA NOVOG ZAKONA O RADU
Hashtags:
#Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo