Pravo na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane njege djeteta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2009
Članak:
Pravo na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane njege djeteta
Stranica:
167.
Autor/i:
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Ako je djetetu zbog njegova zdravlja i razvoja potrebna pojačana briga i njega, jedan od roditelja ima pravo na rad u skraćenom radnom vremenu do navršene 3. godine djetetova života. Stoga, na temelju čl. 16. st. 2. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 85/08. i 110/08.), objavljen je Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane brige i njege djeteta (Nar. nov., br. 25/09., stupio na snagu 5. ožujka 2009., dalje: Pravilnik). Pravilnikom se propisuju uvjeti i postupak za stjecanje prava zaposlenih i samozaposlenih roditelja i posvojitelja na rad u skraćenom radnom vremenu radi potrebne pojačane brige i njege djeteta do njegove navršene 3. godine života.
  1. Uvod
  2. Tko može ostvariti pravo na rad u skraćenom radnom vremenu
  3. Postupak za stjecanje prava na skraćeno radno vrijeme
  4. Naknada plaće roditelja u skraćenom radnom vremenu
Hashtags:
#Plaće, #Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo, #TroškoviOsoblja