RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 4.2009
  • Članak:Volonteri iz Zakona o radu
  • Stranica:19.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Sažetak:

Volonteri su osobe čiji položaj uređuju razni posebni zakoni. Da bi volonteri radili, trebaju imati ugovor s osobom kod koje rade (volonterski ugovor). U ovom se članku promatra volonterski ugovor koji se sklapa na temelju Zakona o radu. Dakle, ovdje nije riječ o ugovoru koji s volonterima sklapaju organizatori volontiranja prema odredbama Zakona o volonterstvu. Ugovor o volonterskom radu može se, prema odredbama Zakona o radu, sklopiti samo ako je stručni ispit ili radno iskustvo utvrđeno zakonom ili drugim propisom kao uvjet za obavljanje poslova određenog zanimanja. Volonteri, u pravilu, za obavljanje poslova u vezi s volonterskim ugovorom nemaju primitaka. Ako ih ostvare, treba ih smatrati primitkom od kojeg se obračunava porez na drugi dohodak, a povezano s time se, u načelu, i plaćaju doprinosi.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)