RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U skladu s odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, za tumačenje odredaba i praćenje primjene tog ugovora ugovorne su strane imenovale Zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora. Zajednička komisija svojim tumačenjima olakšava ugovornim stranama primjenu odredaba zaključenoga Kolektivnog ugovora te osigurava pravilno i jednako postupanje u vezi s otvorenim pitanjima ostvarivanja ugovorenih prava državnih službenika i namještenika. U nastavku dajemo tumačenja Zajedničke komisije sa šeste, sedme i osme sjednice održane 20. svibnja 2009., 6. srpnja 2009. i 27. listopada 2009. Tumačenja Zajedničke komisije s prve i druge sjednice objavili smo u Prilogu proračuna i proračunskih korisnika uz RRiF br. 4/09., a tumačenja Zajedničke komisije s pete i šeste sjednice u Prilogu proračuna i proračunskih korisnika uz RRiF br. 8/09.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)