Razlozi za izvanredni otkaz ugovora o radu i teret dokazivanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2010
Članak:
Razlozi za izvanredni otkaz ugovora o radu i teret dokazivanja
Stranica:
154.
Autor/i:
Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Mnogobrojni su slučajevi poremećenih odnosa između poslodavaca i radnika koji bi mogli dovesti do izvanrednog otkazivanja ugovora o radu (bez poštivanja otkaznoga roka), bilo od strane poslodavca što je znatno češće, bilo od strane radnika. Pitanje je samo imaju li takvi poremećaji određenu kvantitetu i kvalitetu kada uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju strana (i poslodavca i radnika), nastavak radnog odnosa nije moguć, što sve ovisi o procjeni svake konkretne situacije. U praksi Vrhovnoga suda RH prikupio se veliki broj onih ponašanja radnika koja mogu biti razlogom izvanrednog otkaza ugovora o radu. Pa iako je svaki konkretni slučaj poseban i cijeni se s obzirom na okolnosti toga slučaja, ipak sudska praksa pomaže poslodavcima u orijentaciji što bi moglo biti razlogom za izvanredni otkaz ugovora o radu. U nastavku se prikazuje sudska praksa, aktualna i u primjeni novog Zakona o radu.

1. Uvod

2. Samovlasno postupanje radnika

3. Poslovna tajna poslodavca

4. Teret dokazivanja poslodavca

Hashtags:
#Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo