Tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 7.2010
Članak:
Tumačenje Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Stranica:
42.
Autor/i:
Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

U skladu s odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, ugovorene su strane imenovale Zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene zaključenog Kolektivnog ugovora. U nastavku članka dajemo tumačenja spomenute Zajedničke komisije s trinaeste, četrnaeste, petnaeste i šesnaeste sjednice održane 5. ožujka, 26. ožujka, 9. travnja. i 19. svibnja 2010.

1. Uvod

2. Tumačenja zajedničke komisije

Hashtags:
#Pravo, #Proračunsko, #RadnoPravo