Oporezivanje drugih dohodaka primljenih iz inozemstva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2011
Članak:
Oporezivanje drugih dohodaka primljenih iz inozemstva
Stranica:
196.
Autor/i:
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Mnogi porezni obveznici povremeno ostvaruju primitke iz inozemstva. Pritom treba voditi brigu o tome je li riječ o primitku koji je oporezivan u inozemstvu ili je riječ o primitku koji je porezni obveznik ostvario u bruto-svoti izravnom uplatom iz inozemstva, a da pri isplati nije obračunan porez na dohodak. U ovom je članku riječ o primitcima koje porezni obveznici ostvaruju iz inozemstva, a od kojih se utvrđuje drugi dohodak. Kako postupiti u pojedinom slučaju, pročitajte u nastavku ovog članka.

1. Uvodne napomene
2. Što treba učiniti porezni obveznik (rezident) kada ostvari primitak iz inozemstva?

Hashtags:
#Dohodak, #DrugiDohodak, #Porezi