Godišnji odmori – zakonsko uređenje i pitanja iz prakse

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2011
Članak:
Godišnji odmori – zakonsko uređenje i pitanja iz prakse
Stranica:
138.
Autor/i:
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Kako se približava ljetno vrijeme, a time i vrijeme korištenja godišnjih odmora, sve su učestalija pitanja o zakonskom uređenju i načinu korištenja godišnjih odmora. Autor u ovom članku stoga daje odgovore na pitanja kako utvrditi trajanje godišnjeg odmora radnika; kada radniku pripada pravo na puni, a kada na razmjerni dio godišnjeg odmora; kako koristiti godišnji odmor u dijelovima; u kojim slučajevima i na koji način radniku isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor te na mnoga druga pitanja koja se pojavljuju u praksi.

1. Uvodno
2. Trajanje godišnjeg odmora
3. Sporazum o odricanju prava na godišnji odmor
4. Stjecanje prava na godišnji odmor
5. Materijalna prava radnika vezana za godišnji odmor
6. Korištenje godišnjeg odmora
7. Razlikovanje godišnjeg odmora od plaćenog (i neplaćenog) dopusta
8. Mjerodavna sudska praksa i mišljenja nadležnog ministarstava vezana za godišnje odmore

Hashtags:
#Plaće, #Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo, #TroškoviOsoblja