RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ako je službenik ili namještenik u javnoj službi upućen na službeno putovanje radi obavljanja poslova iz djelokruga rada svog radnog mjesta, ima pravo na nadoknadu određenih izdataka nastalih na službenom putovanju. Nastale izdatke poslodavac je obvezan nadoknaditi na način i pod uvjetima utvrđenim izvorima radnog prava koji ga obvezuju. Uvjet i način pod kojima se nadoknađuju izdatci nastali na službenom putu za službenike i namještenike u javnim službama uređuje Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, te posebni (granski) kolektivni ugovori u određenim djelatnostima za javne službe.

1. Uvod
2. Nalog za službeno putovanje
3. Pravo na naknadu troškova službenog putovanja
4. Mogućnosti neoporezive isplate za troškove službenog putovanja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)