Reklama i reprezentacija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2011
Članak:
Reklama i reprezentacija
Stranica:
38.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Promidžba tvrtke ili proizvoda odnosno usluge trošak je tekućeg razdoblja i porezno priznan izdatak. Troškove promidžbe, međutim, u pojedinim je slučajevima teško razlikovati od reprezentacije odnosno darovanja. Reprezentacija je poslovni trošak koji se s motrišta poreza priznaje samo djelomično. U ovom članku autor piše o raznim oblicima troškova promidžbe i reprezentacije te pojašnjava njihovo mjesto u poslovnim knjigama i financijskim izvješćima društava.

1. Troškovi promidžbe, reprezentacije i darovanja u poreznom sustavu
2. Troškovi promidžbe
3. Troškovi reprezentacije
4. Troškovi darovanja za općekorisne djelatnosti
5. Troškovi sponzorstva
6. Zaključak

Hashtags:
#Dobitak, #ObrazacPD, #PDV, #Porezi, #Porezi, #Računovodstvo