RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od 1. siječnja 2009., stupanjem na snagu Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, prava s osnove roditeljstva uređena su na jedinstven način za sve osobe koje su osiguranici u sustavu obveznoga zdravstvenog osiguranja i državljani RH ili stranci s odobrenim stalnim boravkom u RH. Dana 1. travnja 2011. na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Uu ovom članku autorica pojašnjava  prava roditelja u vezi s roditeljstvom prema odredbama navedenih zakona. 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)